Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Hľadáme skúseného HSE manažéra pre stabilnú spoločnosť v Bratislave

PPA CONTROLL, a.s.

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce


Vajnorská 137, Bratislava, Slovensko


Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

- koordinácia činností súvisiacich s uplatňovaním, udržiavaním a zlepšovaním príslušných manažérskych systémov/štandardov HSE v Skupine PPA CONTROLL,
- vypracovávanie dokumentácie aplikovaných manažérskych systémov (EMS, SCC, HSE) s vlastníkmi procesov, aktualizovanie príslušnej dokumentácie pri zmenách súvisiacich noriem, legislatívnych a iných predpisov, pracovných postupov, organizačných štruktúr spoločnosti a pod.,
- zisťovanie, posudzovanie a hodnotenie nebezpečenstiev, rizík a ohrození, ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť na pracoviskách a v rámci pracovnej skupiny,
- zisťovanie, posudzovanie a hodnotenie zdrojov a príčin vzniku pracovných úrazov, iných úrazov, chorôb z povolania, nebezpečných udalostí a závažných priemyselných havárií,
- sledovanie vývoja legislatívnych a technických požiadaviek, informovanie o aktuálnych otázkach v a.s./d.s., predkladanie návrhov na riešenie vyskytujúcich sa problémov, návrhy na zlepšovanie v oblasti HSE, EMS, SCC a ich realizácia,
- zber, sledovanie a vyhodnocovanie určených parametrov HSE a ich predkladanie zamestnávateľovi,
- navrhovanie akčných krokov na odstránenie negatívnych trendov,
- vykonávanie interných auditov (HSE) podľa harmonogramu auditov,
- súčinnosť a príprava podkladov za HSE pre certifikačné audity,
- vzdelávanie a zvyšovanie povedomia pracovníkov o požiadavkách manažérskych systémov HSE, EMS a SCC.


Ponúkaný plat

2300 EUR

Upresnenie platových podmienok

+ 20 % variabilná zložka, 13. plat (spolu brutto mesačne 2 951€)

Benefity a ďalšie výhody

- práca v stabilnej spoločnosti s dlhoročnou tradíciou,
- plne hradené stravné lístky,
- príspevok na dopravu,
- príspevok na DDS,
- flexibilný pracovný čas,
- deň zdravia, športový deň,
- deň voľna navyše pri svadbe,
- príspevok pri narodení dieťaťa,
- deň voľna pre rodičov prváčikov v 1. deň školského roka,
- karta MULTISPORT,
- podniková chata v Štrbe,
- jazykové vzdelávanie,
- odborné vzdelávanie.


Termín nástupu do práce

asap

Druh pracovného pomeru

plný úväzok

Informácie pre uchádzača

- bezpečnostný technik,
- technik požiarnej ochrany,
- interný audítor ISO 45001,
- vysoká znalosť legislatívnych požiadaviek v oblasti BOZP a PO,
- znalosť požiadaviek vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia,
- prezentačné a organizačné schopnosti, tímový hráč, orientácia na výsledok.

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk (stredne pokročilý - B2)

Znalosti

Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Word

Vhodné pre absolventov

Nie

Vodičský preukaz

skupina: B

Vodičský preukaz

skupina: B