Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Informácie o pracovnom mieste

Prevádzková oblasť pre výrobu a distribúciu tepla a TÚV a to najmä: Koordinácia a kontrola činností pracovníkov prevádzky a údržby. Spolupráca s dispečerským pracoviskom s cieľom efektívnej a hospodárnej prevádzky sústavy tepelných zariadení, elektriky, plynu a vody.
Investičná oblasť najmä: Vypracovanie plánu investícií, podkladov na územné a stavebné konania. Sledovanie a koordinácia prác na investičných projektoch. Spolupráca pri tvorbe zmlúv spoločnosti.
Ďalšie činnosti: Komunikácia s úradmi, podávanie hlásení súvisiacich s výrobou a rozvodom energií. Získavanie a rozširovanie trhu v oblasti energetických služieb.
Samostatne hodnotí a vypracúva: Spotrebu tepla, elektriny, plynu, vody. Hodnotenie nákladov na prevádzku a ich evidenciu. Hodnotenie efektívnosti výroby a rozvodu tepla a energií. Prehľady o stave prevádzky, o jej technickom stave a využívaní. Sleduje legislatívne predpisy v oblasti energetiky. Požadované údaje a komentáre, štatistické výkazy o spotrebe elektriny, tepla, vody a plynu. Správy o efektívnosti výroby a dodávky tepla, elektrickej energie, vody.
Samostatne zabezpečuje: Prevádzkyschopnosť, opravy a údržbu energetických zariadení. Agendu a spoluprácu s orgánmi štátnej a verejnej správy v oblasti vykonávaných činností. Prípravu, kontrolu a dodržiavanie zmlúv na odbery energií. Dodržiavanie opatrení v spotrebe energií, úpravy odberových diagramov plynu, elektriny.
Samostatne vykonáva: Koordináciu energetického hospodárstva. Vecnú a číselnú kontrolu faktúr za dodané energie. Vedenie operatívnej evidencie vo svojej činnosti. Sledovanie a analýzu právnych a cenových predpisov v oblasti výroby a dodávky tepla, zemného plynu, elektrickej energie. vody. Analýza a zabezpečenie prípravy zmluvných vzťahov v oblasti dodávok jednotlivých druhov energií. Analýzu a plány výroby a spotreby energií. Analýza a kalkulácia nákladov výroby a spotreby energií. Podnety na úpravu cien. Evidenciu overení hospodárnosti. Štandardy kvality dodávok tepla a energií.

Benefity a ďalšie výhody:

13. plat

Informácie pre uchádzača:

č.t. 0905 573 827

Všeobecne požadované znalosti:

Vzdelanie v odbore:
Energetika, elektrotechnika, elektromechanika, alebo technické zameranie.
Stavebná technika, technika budov.
Pokročilé kancelárske balíky - Microsoft Word, Microsoft Outlook
Analýza a riešenie problémov, digitálna gramotnosť, komunikačné schopnosti, organizovanie a plánovanie práce, rozhodovanie, samostatnosť.
Osobnostné predpoklady:
Cieľavedomosť, komunikatívnosť, pozornosť, praktické myslenie, spoľahlivosť, technický talent.

Požiadavky na zamestnanca

  • Minimálne požadované vzdelanie:
    stredoškolské s maturitou
  • Vodičský preukaz:
    B