Informácie o pracovnom mieste

2411011 - Špecialista podnikový ekonóm

Pracovná oblasť: Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: - Komplexné zabezpečovanie účtovných agend,
- zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania
a financovania,
- príprava výkazov pre Štatistický úrad SR,
- sledovanie ekonomických ukazovateľov,
- spracovanie mesačných, kvartálnych a ročných účtovných
závierok.
- systematické sledovanie čerpania rozpočtových prostriedkov
organizácie a príprava ekonomických rozborov.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Ponúkané výhody: - Príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, rozvoj a vzdelávacie programy.


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Prax: aspoň 2 roky

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Microsoft Excel - pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Word - pokročilá
Ekonomické programy - SAP - elementárna

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
finančná a ekonomická gramotnosť
informačná gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
matematická gramotnosť
organizovanie a plánovanie práce
osobnostný rozvoj
prezentovanie
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
rozhodovanie
samostatnosť
tímová práca

Osobnostné predpoklady: analytické myslenie
asertivita
cieľavedomosť
empatia
iniciatívnosť
komunikatívnosť
pozornosť
praktické myslenie
precíznosť (presnosť)
sebaovládanie
spoľahlivosť
trpezlivosť
vnútorná stabilita

Ďalšie požiadavkyPožiadavka na zamestnanca - vzdelanie s ekonomickým zameraním

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Zariadenie sociálnych služieb Luna

Pozícia / odvetvie: Ekonomika, financie, účtovníctvo / Výroba / Ekonóm / Účtovník
Dátum zverejnenia: 21.06.2024

Iné možnosti práce