Sociálny pedagóg/ička

Informácie o pracovnom mieste

2359002 - Sociálny pedagóg

Pracovná oblasť: Výchova, vzdelávanie a šport

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Sociálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie pre deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi. Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálnopedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálnopedagogického poradenstva, prevencie sociálnopatologických javovo a reedukácie správania.
Spolupracuje s triednymi učiteľmi, ostatnými vyučujúcimi a so špeciálnym pedagógom. Vo vzťahu k rodičom poskytuje poradenstvo a individuálne konzultácie v oblasti prevencie sociálnopatologických javov a o možných rizikách pre žiakov, sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti. Pracuje pravidelne skupinovo s triedami, ale aj individuálne so žiakmi na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triedach, čím predchádza konfliktom.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 12

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 240 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Ďalšie požiadavkyZoznam požadovaných dokladov: 1. Žiadosť 2. Profesijný životopis 3. Súhlas so spracovaním osobných údajov 4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní Doklady je možné poslať e-mailom, poštou, resp. doniesť osobne do 28.06.2024 do 13.00 hod. na riaditeľstvo školy. Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Základná škola, Bystrany 13

Iné možnosti práce