Informácie o pracovnom mieste

7233999 - Mechanik, opravár poľnohospodárskych, ťažobných a priemyselných strojov a zariadení inde neuvedený

Pracovná oblasť: Technické a manuálne prierezové zamestnania

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: - vedenie a obsluha traktora, vozidla Multicar
- odborná obsluha daného stroja
- starostlivosť o stroj, vedenie evidencie o prevádzke
- vykonávať údržbu zvereného stavebného stroja v súlade s pokynmi nadriadeného a predpismi pre dané miesto
- viesť predpísanú evidenciu motohodín a tankovania
- vykonávať ďalšie pomocné a administratívne práce súvisiace so zabezpečením služieb
- dodržiavať BOZP, PO, OŽP, OOP predpisy
- iné pomocné práce v oblasti komunálnych služieb
Pri určovaní variabilnej zložky budú zohľadnené :
- lojalita voči spoločnosti
- dodržiavanie BOZP, PO, OŽP, OOP
- aktívny prístup a bezchybný výkon práce
- udržiavanie poriadku na pracovisku
- starostlivosť o zverenú techniku
- technický stav zvereného stroja
- úspora pohonných hmôt
- správanie voči zákazníkom

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na kratší pracovný čas

Počet hodín za týždeň: 37.5

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 6,02 €
za hodinu

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie

Prax: aspoň 2 roky

Certifikáty: Preukaz o oprávnení na obsluhu stavebných strojov podľa vyhlášky č. 77/1965 Zb. (§ 2)

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Vodičské oprávnenie: Skupina T

Ďalšie požiadavky- základná mzda záleží od skúsenosti uchádzača a starostlivosti o zverený stroj, výkonnostné bonusy, výška mzdy závisí od skúseností kandidáta, dohoda možná - uprednostnené budú znevýhodnené a zraniteľné osoby Zoznam požadovaných dokladov : − žiadosť o účasť vo výberovom konaní vrátane telefonického a e-mailového kontaktu, − profesijný štruktúrovaný životopis, − kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, − súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Dátum a miesto podania žiadosti : Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť mailom (email), osobne alebo poštou v zalepenej obálke s označením ,,VÝBEROVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“. Termín na podanie žiadosti je do 15.06.2024. Požadované dokumenty zasielajte na adresu : Obecný úrad, Čimhová 20, 027 12 Čimhová. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberového konania. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Sociálny podnik Čimhová, s. r. o.

Pozícia / odvetvie: Automechanik / Opravár / Správca budov / Strojník
Dátum zverejnenia: 22.06.2024

Iné možnosti práce