Ekonomický riaditeľ

Informácie o pracovnom mieste

1211001 - Finančný riaditeľ (ekonomický riaditeľ)

Pracovná oblasť: Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: - Denný report Cash Flow
- Export platobných príkazov z Heliosu do banky a realizácia úhrad
- Posielanie výpisov k úhradám
- Faktoring -postupovanie pohľadávok do banky na preplatenie
- Schvaľovanie preplatenia faktúr z BofA (zákazník CompAir)
- Návrh splátkových kalendárov
- Schvaľovanie faktúr v Heliose (podľa rozdeľovníka)
- Vypracovanie kalkulácii a cenovej ponuky ( Produkty)
- Vystavovanie faktúr pre SZČO
- Príprava BGT
- Mesačný report HV, produktivita,...
- Preberanie pošty z e-schránky a posielanie pošty cez e-schránku
- Komunikácia s dodávateľmi a úradmi
- Hodnotenie pracovníkov ekonomického oddelenia
- Príprava podkladov podľa požiadaviek audítorov alebo akcionárov
- Iné operatívne činnosti

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 12

Počet hodín za týždeň: 37.5

Pracovný čas: 08:00 - 16:00

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 2 000 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére

Ponúkané výhody: Okrem základnej zložky mzdy vyplácame aj variabilnú zložku mzdy do výšky 30 % základnej mzdy na základe plnenia KPI


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - ekonómia a manažment - 62 Ekonomické vedy

Prax: 6 alebo viac rokov

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Nie

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
finančná a ekonomická gramotnosť
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
matematická gramotnosť
organizovanie a plánovanie práce
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
rozhodovanie
samostatnosť
tímová práca
vedenie ľudí

Osobnostné predpoklady: analytické myslenie
komunikatívnosť
spoľahlivosť
vnútorná stabilita

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

TESLA Liptovský Hrádok a.s.

Iné možnosti práce