Tutti hráč v skupine I. huslí

Informácie o pracovnom mieste

2652011 - Člen orchestra

Pracovná oblasť: Kultúra, umenie, TV a vydavateľstvo

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Tvorivá interpretácia kolektívnej časti hudobného diela, symfonického diela, komorného diela alebo hudobnodramatického diela s dosahom na ich prezentáciu na celoštátnej úrovni

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 12

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 022 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vyššie odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Nie

Ďalšie požiadavkyPodmienky: 1. Sólový repertoár: - W.A. Mozart: Koncert pre husle a orchester č. 3 G dur (KV 216) Koncert pre husle a orchester č. 4 D dur (KV 218) Koncert pre husle a orchester č. 5 A dur (KV 219) ( I. a II. časť + kadencia ) - J.S. Bach: Sonáty a partity pre sólové husle – BWV 1001 – 1006 (dve kontrastné časti podľa vlastného výberu) Hra sólového repertoáru spamäti nie je podmienkou. 2. Orchestrálne party: - S. Prokofiev: Rómeo a Júlia - P. I. Čajkovskij: Eugen Onegin - N. Rimsky-Korsakov: Mlada - U. Giordano: Andrea Chénier - G. Puccini: Turandot - B. Smetana: Predaná nevesta - W. A. Mozart: Čarovná flauta - G. Bizet: Carmen 3. Hra z listu. Konkurz sa uskutoční v budove Štátnej opery v Banskej Bystrici, Národná 11 v stredu 12.06.2024 o 10:00 hod. Orchestrálne materiály sú zverejnené na webovej stránke Štátnej opery (https://www.stateopera.sk/sk/praca) , alebo na požiadanie budú zaslané e-mailom. Štátna opera neposkytuje klavírny sprievod automaticky. Klavírny sprievod sa môže poskytnúť, ak uchádzač o tento sprievod písomne požiada aspoň týždeň pred termínom konkurzu a zároveň uvedie názov koncertu, ku ktorému klavírny sprievod potrebuje. Prihlášky so štruktúrovaným životopisom, tel. kontaktom a súhlasom so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať e-mailom na: email alebo poštou na adresu: Štátna opera, Národná 11, 974 73 Banská Bystrica a to najneskôr do 05.06.2024 (streda). Len vybraní uchádzači budú pozvaní na konkurz. Štátna opera ponúka: • plat na základe zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od dosiahnutej praxe; • týždeň dovolenky navyše; • finančný príspevok na stravu; • ďalšie výhody vyplývajúce z platnej Kolektívnej zmluvy.

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Štátna opera

Pozícia / odvetvie: Umenie a kultúra / Spevák, herec, hudobník
Dátum zverejnenia: 09.06.2024

Iné možnosti práce