Zdravotná sestra

Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

 • Ponúkaný plat (základná mzda):
  1100 - 1800 EUR
  V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
  Zobraziť viac
 • Druh pracovného pomeru:
 • Termín nástupu do práce:
  dohodou (ASAP)

Informácie o pracovnom mieste

Do nášho tímu zdravotného personálu prijmeme zdravotnú sestru, ktorej úlohou bude:

- dohľad nad kvalitou vykonávania opatrovateľských úkonov a dodržiavaním etického kódexu, priebežná edukácia opatrovateľského tímu,
- plnenie pracovných povinností ambulantnej sestry, spolupráca s lekármi navštevujúcimi zariadenie, asistencia pri vizitách, vedenie a archivácia zdravotnej dokumentácie prijímateľov sociálnej služby,
- komunikácia s lekárňou, zabezpečovanie zdravotníckych pomôcok a materiálu, liekov, zodpovednosť za dodržiavanie potrebných zásob materiálu na prevádzke, vedenie príslušnej dokumentácie,
- sledovanie termínov vyšetrení, objednávanie na vyšetrenia + administratíva s tým súvisiaca,
- sledovanie zdravotného stavu prijímateľov sociálnej služby, indikácia potreby odborných vyšetrení, schopnosť poskytnúť predlekársku prvú pomoc,
- samostatný výkon odborných ošetrovateľských výkonov a ich prípadné zabezpečenie externou formou,
- príprava liekov a aplikácia liečiv a injekcií,
- spolupráca s ostatnými členmi kolektívu a terapeutmi na tvorení individuálnych plánov prijímateľov sociálnej služby a vylepšovaní prevádzkových podmienok zariadenia,
- kontrola a zaznamenávanie výkonov a úkonov v informačnom systéme zariadenia
- plnenie úloh podľa pokynu nadriadeného zamestnanca

Benefity a ďalšie výhody:

V nadštandardnej rezidencii pre seniorov Vás bude čakať:

- podpora Vášho osobného a profesijného rozvoja formou vzdelávania, supervízií a školení na náklady zamestnávateľa
- zamestnanecké stravovanie, káva, čaj, nealko zdarma ako benefit od zamestnávateľa
- parkovanie v areáli chránenom kamerovým systémom
- poskytovanie ďalšieho finančného ohodnotenia v prípade mimoriadnych pracovných výsledkov a kvalitne vykonanej práce,
možnosť pružnej pracovnej doby
- výhodné pracovné podmienky (poskytnutie pracovného odevu a obuvi, pomôcok pre výkon práce, slnečné a dobré pracovné prostredie)

Informácie pre uchádzača:

V prípade, že Vás naša ponuka oslovila a spĺňate všetky uvedené požiadavky, pošlite svoj štruktúrovaný životopis na doleuvedený email.

Na pohovor budú prizvaní iba vybraní uchádzači, spĺňajúci požadované kritériá.

Zaslaním životopisu dávate súhlas organizácii so spracovaním osobných údajov pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie/ Zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení/.

Ďakujeme vopred za rešpektovanie tejto skutočnosti.

Všeobecne požadované znalosti:

Vzdelanie v odbore
zdravotná sestra

Ostatné znalosti
Microsoft Word - Základy
Microsoft Excel - Základy

Požiadavky na zamestnanca

 • Minimálne požadované vzdelanie:
  vysokoškolské I. stupňa (bakalárske)
 • Jazykové znalosti:
  Slovenský jazyk
 • Vodičský preukaz:
  B