Ekonomický a/alebo projektový manažér/manažérka Prognostického ústavu CSPV SAV v.v.i.

Informácie o pracovnom mieste

2411012 - Finančný špecialista fondov EÚ2421003 - Projektový špecialista (projektový manažér)2411999 - Špecialista v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly inde neuvedený

Pracovná oblasť: Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Bežná ekonomická agenda Prognostického ústavu, organizačnej zložky CSPV SAV (cca 23 zamestnancov), úhrady služieb, monitoring čerpania rozpočtu, súčinnosť pri realizácii čerpaní projektových zdrojov a mimorozpočtových zdrojov, finančný reporting v rámci SAV.
Projektová agenda:
Administrácia pridelených projektov Prognostického ústavu financovaných z domácich a zahraničných programov. Spolupráca v rámci projektovej podpory s riešiteľmi a riešiteľkami, vedeckými tímami, vedením, ekonomickým a technickým úsekom. Podpora pri príprave projektových žiadostí, rozpočtov. Koordinácia a podpora prípravy vyúčtovaní a reportov čerpania projektov.
Zvážime aj uchádzačov/uchádzačky so záujmom o oddelenie pozícií - ekonomickej a projektovej agendy.
Možná dohoda pre typ úväzku.
Možná dohoda pre dátum nástupu.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Ponúkané výhody: V prípade záujmu o väčšie zapojenie do podpory projektov možnosť výraznejšieho osobného ohodnotenia. Flexibilný pracovný čas a možnosti práce z domu.


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Prax: aspoň 5 rokov

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Cudzí jazyk: anglický stredná - pokročilá B1 a B2

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Microsoft Excel - pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Word - pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft PowerPoint - pokročilá

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
finančná a ekonomická gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
organizovanie a plánovanie práce
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
rozhodovanie
samostatnosť
tímová práca

Osobnostné predpoklady: pozornosť
precíznosť (presnosť)

Ďalšie požiadavkyPráca sa dá čiastočne a podľa dohody vykonávať aj z domu - podľa povahy aktuálnych pracovných úloh.

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia

Iné možnosti práce