Vedúci ekonomického oddelenia

Informácie o pracovnom mieste

2631999 - Špecialista v oblasti ekonómie inde neuvedený

Pracovná oblasť: Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: - navrhovanie a aktívne napĺňanie stratégie mesta a plnenie úloh v oblasti účtovníctva, rozpočtovníctva, správy a kontroly miestnych daní,
- príprava odborne spracovaných materiálov pre orgány mesta, vrátane návrhov Všeobecne záväzných nariadení mesta
- podieľanie sa a zodpovedanie za prípravu návrhu rozpočtu, záverečného účtu, úprav rozpočtu, monitorovacích správ rozpočtu a mesačného čerpania rozpočtu
- kontrolovanie správnosti záverečného účtu a zabezpečenie jeho prerokovávania v mestskom zastupiteľstve
- zodpovedanie za efektívne a hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov z vyčlenenej časti rozpočtu
- metodické usmerňovanie a súčinnosť s organizáciami zriadenými mestom
- zabezpečovanie kontroly čerpania poskytnutých grantov a dotácií od iných subjektov, ich čerpanie v súlade s účelom, na ktorý boli finančné prostriedky poskytnuté
- vykonávanie ďalších úloh územnej samosprávy

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovný čas: 07:30 - 15:00

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 200 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Prax: aspoň 5 rokov

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Open Office - pokročilá

Vodičské oprávnenie: Skupina B

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
finančná a ekonomická gramotnosť
informačná gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
matematická gramotnosť
organizovanie a plánovanie práce
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
tímová práca

Osobnostné predpoklady: analytické myslenie
iniciatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
precíznosť (presnosť)
spoľahlivosť

Ďalšie požiadavky: Ďalšie výberové kritériá a požiadavky na uchádzačov: - znalosť príslušnej legislatívy a jej schopnosť aplikácie do praxe (účtovníctvo, rozpočtovníctvo, miestne dane a poplatky) Tarifný plat bude určený v platovej triede 8 – výška platu je v závislosti od dĺžky započítateľnej odbornej praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. K tarifnému platu prináleží 15% zvýšenie za výkon samosprávnej pôsobnosti + príplatok za riadenie + osobný príplatok po skončení skúšobnej lehoty.

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Mesto Hurbanovo

Pozícia / odvetvie: Ekonomika, financie, účtovníctvo / Výroba / Ekonóm
Dátum zverejnenia: 05.06.2024

Iné možnosti práce