Referent technického zabezpečenia a investičnej výstavby

Informácie o pracovnom mieste

3359018 - Odborný pracovník verejnej správy pre územné plánovanie, výstavbu a územné konanie

Pracovná oblasť: Samospráva

Počet voľných miest: 3

Náplň práce: • pracovné činnosti súvisiace s investičnou činnosťou mesta pri príprave alebo uskutočňovaní stavieb
• pracovné činnosti pri zabezpečovaní projektovej a rozpočtovej dokumentácie stavieb
• pracovné činnosti pri zabezpečovaní technického dozoru nad stavbami a stavebného dozoru nad drobným stavbami mesta, stavebnými úpravami, udržiavacími prácami a stavebnými časťami
• pracovné činnosti súvisiace so spoluprácou pri verejnom obstarávaní na investičné akcie mesta, podiele na tvorbe súťažných podkladov a vyhodnotení ponúk
• pracovné činnosti pri vybavovaní územných a stavebných povolení, ohlásení drobných stavieb a vybavovanie sťažností podľa stavebného zákona
• pracovné činnosti pri zabezpečovaní realizácie stavebných prác a ich následnej kontroly
• celkové zabezpečenie spravovania technického stavu majetku mesta objektov a nebytových priestorov vrátane činností súvisiacich s plnením povinností podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 12

Počet hodín za týždeň: 37.5

Pracovný čas: 07:30 - 15:30

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Pracovné miesto vhodné pre: Absolventa

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 965,5 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Ponúkané výhody: • možnosť sebarealizácie
• možnosti ďalšieho vzdelávania a osobnostného rozvoja
• práca v stabilnej organizácii
• zamestnanecké benefity : príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie, na regeneráciu pracovnej sily, na sociálnu výpomoc, na diagnosticko-preventívnu prehliadku, finančný dar darcom krvi, pri príležitosti pracovného a životného jubilea
• 5 dní dovolenky naviac
• doplnkové dôchodkové poistenie
• športové a spoločenské aktivityZdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Microsoft Excel - pokročilá

Vodičské oprávnenie: Skupina B

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
informačná gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
motivovanie ľudí
organizovanie a plánovanie práce
osobnostný rozvoj
rozhodovanie
samostatnosť
technická gramotnosť
tímová práca

Osobnostné predpoklady: analytické myslenie
cieľavedomosť
empatia
komunikatívnosť
pozornosť
praktické myslenie
precíznosť (presnosť)
spoľahlivosť

Požiadavky na zamestnanca

  • Vhodné pre absolventov:
    Áno

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Mesto Zvolen

Pozícia / odvetvie: Štátna a verejná správa / Pracovník strážnej služby / Referent / Sociálny pracovník
Dátum zverejnenia: 27.05.2024

Iné možnosti práce