Technický pracovník

Informácie o pracovnom mieste

3119999 - Iný technik vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedený

Pracovná oblasť: Technické a manuálne prierezové zamestnania

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Správa ČOV a kanalizácie
- obsluha ČOV a kanalizácie
- vykonávanie bežnej kontroly
- merania prítokov, odtokov a odbery vzoriek
- príprava podkladov a podávanie pravidelných hlásení
- evidencia dovezených obsahov žúmp, zaznamenávanie prevádzkových ukazovateľov a stavov do denníka
- sledovanie a riadenie chodu zariadení
- výkon kontroly kanalizačného potrubia, šácht
- technické zhodnotenie a kontrola pripojovacích miest, evidencia pripojovacích miest
- odpočty stočného
- pravidelná údržba a kontrola funkčnosti zariadení
- čistenie a likvidácia zachytených zhrabkov
- údržba a starostlivosť o areál ČOV
Správa vodovodov Mladá Hora a Stará Hora
- obsluha a údržba vodovodov
- kontrola pripojovacích miest a ich evidencia
- odpočty spotreby vody
Všeobecné obecné činnosti
- korigovanie a kontrola odvedenej práce pracovnej skupiny
- starostlivosť o verejné priestranstvá
- opravy a údržby obecného majetku
- pomocné práce pri príprave obecných podujatí a poskytovaní obecných služieb
- iné činnosti súvisiace s chodom obce podľa pokynov nadriadeného

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 12

Počet hodín za týždeň: 37.5

Pracovný čas: 07:30 - 15:30

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 000 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Microsoft Excel - elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Word - elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook - elementárna

Vodičské oprávnenie: Skupina B

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
fyzická zdatnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
manuálna zručnosť
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
samostatnosť
technická gramotnosť
vedenie motorových vozidiel

Osobnostné predpoklady: komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
praktické myslenie
spoľahlivosť
technický talent

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Obec Sebechleby

Pozícia / odvetvie: Fyzik / Technický pracovník / Technik
Dátum zverejnenia: 29.05.2024

Iné možnosti práce