Informácie o pracovnom mieste

5321001 - Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím

Pracovná oblasť: Sociálne služby

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: poskytuje opatrovateľské úkony opatrovaným: pomáha prijímateľom sociálnej služby pri osobnej hygiene a bežných úkonoch starostlivosti o vlastnú osobu (pomoc pri obliekaní, vyzliekaní, pomoc pri presune na lôžko, vozík, pri použití WC, kúpanie a sprchovanie vrátane holenia a umytia vlasov),
dbá o dôsledné podávanie predpísaných liekov,
pozoruje u opatrovaných prijímateľoch sociálnej služby zmeny v zdravotnom stave, o zdravotnom stave informuje sestru,
vykonáva drobné upratovanie (prezlieka posteľnú bielizeň, upravuje lôžko, manipuluje s čistou a znečistenou bielizňou a podobne),
stará sa o čistotu močových pohárov, fliaš a podložných mís, vykonáva ich mechanickú očistu a dezinfekciu,
pomáha pri stolovaní v jedálni, rozdeľovaní stravy, rozdáva jedlo a pomáha pri podávaní jedla a pri pití prijímateľov sociálnej služby,
pomáha pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby s prihliadnutím na individualitu každého prijímateľa sociálnej služby, svojim správaním prihliada na vek, zdravotný stav a záujmy opatrovaných prijímateľov sociálnej služby

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovný čas: 06:00 - 13:45
14:00 - 21:45

Zmennosť: dvojzmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Pracovné miesto vhodné pre: Absolventa Zdravotne znevýhodneného

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Ponúkané výhody: príspevok zo sociálneho fondu, koncoročné odmeny, príspevok na stravu, príspevok na DDSZdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Nižšie stredné odborné vzdelanie

Prax: bez požiadavky na odbornú prax

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Všeobecné spôsobilosti: fyzická zdatnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
osobnostný rozvoj
samostatnosť
tímová práca

Osobnostné predpoklady: asertivita
empatia
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
sebaovládanie
spoľahlivosť
trpezlivosť

Ďalšie požiadavkyakreditovaný kurz Opatrovateľstvo min 220 hodín, ak uchádzač nemá zdravotnícke vzdelanie

Požiadavky na zamestnanca

  • Vhodné pre absolventov:
    Áno

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Zariadenie sociálnych služieb Hron

Pozícia / odvetvie: Služby / Sociálne služby / Au-pair / Domáca opatrovateľka
Dátum zverejnenia: 23.05.2024

Iné možnosti práce