Príslušník mestskej polície

Informácie o pracovnom mieste

5412001 - Príslušník obecnej, mestskej polície

Pracovná oblasť: Ozbrojené sily a zbory, hasiči, SBS a podobní pracovníci

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Zodpovednosť za plnenie úloh vyplývajúcich zo zabezpečovania mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo zákona, všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas

Počet hodín za týždeň: 37.5

Zmennosť: nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

Nočná práca: Áno

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 200 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Prax: aspoň 1 rok

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Microsoft Word - pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Excel - pokročilá

Vodičské oprávnenie: Skupina B

Všeobecné spôsobilosti: digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
fyzická zdatnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
samostatnosť

Ďalšie požiadavkyIné požiadavky: o Predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z.z.: spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť. o Vek viac ako 21 rokov. o Telesná a duševná spôsobilosť na plnenie úloh obecnej polície o Odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície o Samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť o Aktívna práca s PC (Word, Excel, Internet) a inými bežne používanými komunikačnými technológiami o Vodičský preukaz skupiny B o Zbrojný preukaz skupiny B alebo A Zoznam požadovaných dokladov: o Žiadosť o zaradenie do vyhláseného konkurzu o Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície o Kópia zbrojného preukazu skupiny B alebo A o Profesijný životopis s uvedením mailového a telefonického kontaktu Osobné údaje sú spracúvané pre potreby vyhláseného konkurzu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia EP a Rady 2016/679 o GDPR a v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov Žiadosti je možné predkladať písomne na adresu Mestský úrad, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur, alebo mailom na email

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Mesto Svätý Jur

Pozícia / odvetvie: Civilná ochrana a bezpečnosť / Policajt
Dátum zverejnenia: 20.05.2024

Iné možnosti práce