Informácie o pracovnom mieste

7543013 - Kvalitár, kontrolór v elektrotechnike, tester

Pracovná oblasť: Elektrotechnika

Počet voľných miest: 3

Náplň práce: • Vykonávanie zložitých kontrol podľa smerníc na zlepšenie kvality produktu
• Spolupráca s klientmi v sídlisku ako i klientmi v zahraničí
• Overovanie testovacích plánov, technických výkresov a technickej dokumentácie
• Dorábka vyrobených káblov podľa smerníc zákazníkov v sídlisku
• Identifikácia chýb na moduloch/zariadeniach a následná oprava
• Týždenné dokumentovanie výsledkov testovaní a dorábok
• Spolupráca s príslušnými oddeleniami v rámci spoločnosti

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas

Zmennosť: trojzmenná

Nočná práca: Áno

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 200 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére

Ponúkané výhody: Dovolenka nad rámec ZP.
Firemné benefity.


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Základné vzdelanie
Vyššie odborné vzdelanie

Prax: aspoň 1 rok

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Znalosť jazyka požaduje: ovládanie všetkých definovaných jazykov

Cudzí jazyk: anglický elementárna A1 a A2
srbský stredná - pokročilá B1 a B2

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Microsoft PowerPoint - elementárna
Internet - elementárna

Vodičské oprávnenie: Skupina B

Všeobecné spôsobilosti: komunikácia (jednanie s ľuďmi)
manuálna zručnosť

Osobnostné predpoklady: komunikatívnosť
pozornosť
precíznosť (presnosť)
spoľahlivosť

Ďalšie požiadavky: Prihlásením sa na výberové konanie organizované spoločnosťou DSG Draexlmaier Automotive Slovakia s. r. o., IČO: 50 286 641, so sídlom: Hodonínska 25, 841 03 Bratislava, reg. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I odd.: Sro, vl. č.: 110851/B (ďalej len „DSG Draexlmaier Automotive Slovakia s. r. o.“ alebo „prevádzkovateľ“) budú Vaše osobné údaje spracúvané za účelom realizácie výberového konania - najmä posúdenie vhodnosti kandidáta na obsadzované pracovné miesto, komunikácia, osobný pohovor, vyhodnotenie výberového procesu. Právnym základom pre takéto spracúvanie osobných údajov zo strany DSG Draexlmaier Automotive Slovakia s. r. o. ako prevádzkovateľa osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) (ide o zákonnú povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov); a tak isto plnenie zmluvných a predzmluvných vzťahov podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Spracúvanie osobných údajov trvá odo dňa začatia výberového konania a končí najneskôr 6 mesiacov odo dňa prihlásenia sa do výberového konania. Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu, zmenu, výmaz, a prenosnosť osobných údajov v prípade automatizovane spracúvaných osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Osobné údaje sú poskytnuté týmto príjemcom: subjekty, ktorým poskytnutie OÚ vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona; odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií a výkon externého auditu; spoločnosť poskytujúca Microsoft Office 365 (vrátane Outlooku); spoločnosti prevádzkujúce webovú inzerciu o voľných pracovných pozíciách napr. Profesia; materskej spoločnosti zabezpečujúce interný inzertný portál Fritz Dräxlmaier GmbH & Co. KG, ulica Landshuter 100, 84137 Vilsbiburg, Nemecko; spoločnosti zabezpečujúce IT podporu a personálnu agendu DHS Dräxlmaier Hungária Szolgáltató Kft, Turul utca 10, 2030 Erd, Maďarsko, spoločnosť Profesia a jej subdodávatelia zabezpečujú správu systému uchádzačov o zamestnanie – MARK Kontakt v prípade ochrany osobných údajov v spoločnosti DSG Draexlmaier Automotive Slovakia s.r.o je [email protected] resp. sídlo prevádzkovateľa.

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

DSG Draexlmaier Automotive Slovakia s. r. o.

Pozícia / odvetvie: Elektrotechnika a energetika / Elektrotechnik / Kontrolór / Technik
Dátum zverejnenia: 21.07.2024

Iné možnosti práce