Vedúca oddelenia ekonomicko-technickej činnosti

Informácie o pracovnom mieste

2411001 - Hlavný účtovník

Pracovná oblasť: Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Ovládanie podvojného účtovníctva.
Účtovanie v účtovnom programe iSPIN, vyhotovenie a zverejnenie objednávok v systéme a zverejnenie na stránke UVO, vedenie jednotlivých nákladov podľa pokynov ŽSK.
Účtovanie došlých, odoslaných faktúr, interných dokladov, bankových výpisov. Vyhotovenie štvrťročných uzávierok v účtovníctve, zaslanie na ŽSK, (Výkazy Fin-1, Fin-2, Fin-3, Fin-4, Fin-5), spracovanie záverečnej ročnej správy, poznámky k účtovníctvu. Vyhotovenie daňového priznania za organizáciu. Komunikácia s projektovým manažérom, sledovanie čerpania jednotlivých projektov. Vykonávanie základnej finančnej kontroly pri dokladoch v organizácií.
Evidencia a účtovanie majetku, (odpisy, mesačné vyhotovenie tabuliek, zaslanie na ŽSK, Majetok podľa zdrojov financovania, majetok spolu). Vedenie inventarizácie vyhotovenie zápisu.
Ovládanie Zákona o rozpočtových pravidlách (kódy zdrojov, rozpočtové klasifikácie), zadávanie rozpočtu do účtovného programu, jednotlivé úpravy počas roka).
Príprava a vyhotovenie rozpočtu na kalendárny rok, rozpis po jednotlivých položkách + príslušné tabuľky, zapracovanie mzdových nákladov, prevádzka organizácie.
Bankové úhrady organizácie, spravovanie, kontrola jednotlivých bankových účtov.
Vyhotovenie konsolidačného balíka (odsúhlasovací formulár), konsolidačný balík, nahratie do Štátnej pokladnice, kontrola a odsúhlasenie na ostatné organizácie v systéme.
Vyhotovenie zmlúv, ich evidencia, evidencia jednotlivých revízií (výťah, klimatizácia, elektrina, plyn), nakupovanie materiálu, prieskum trhu, zhotovenie zápisov, spracovanie údajov na základe vyžiadania nadriadeného orgánu Žilinského samosprávneho kraja, spracovanie štatistických výkazov. Spracovanie pracovných zmlúv, pracovné náplne pracovníkov.
Evidencia majetku v programe XMATIK, (evidencia revízií, zapisovanie a sledovanie odberu elektrickej energie, zemného plynu a ostatných požiadaviek zo strany ŽSK).

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 12

Počet hodín za týždeň: 37.5

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 973 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Prax: aspoň 3 roky

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Nie

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Microsoft Word - pokročilá

Všeobecné spôsobilosti: rozhodovanie
samostatnosť
vedenie ľudí

Ďalšie požiadavkyPracovnú pozíciu je možné obsadiť aj s uchádzačom so stredoškolským vzdelaním s maturitou, s požadovanou praxou.

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Pozícia / odvetvie: Ekonomika, financie, účtovníctvo / Výroba / Ekonóm / Hlavný účtovník / Účtovník / Vedúci oddelenia
Dátum zverejnenia: 14.05.2024

Iné možnosti práce