Samostatný odborný referent - právnik - odbor podporných činností

Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

 • Miesto práce:
  Brigádnická 22
  911 01 Trenčín
 • Ponúkaný plat (základná mzda):
  1403 EUR
  Zák. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov + osobný príplatok.
  Konečná výška nástupného platu bude závislá od dĺžky započítanej praxe.
  Zobraziť viac
 • Druh pracovného pomeru:
 • Termín nástupu do práce:
  dohodou (ASAP)

Informácie o pracovnom mieste

Do nášho tímu hľadáme kolegyňu/kolegu na pozíciu Samostatný odborný referent pre Odbor podporných činností ( nesporová agenda), ktorého hlavnou pracovnou náplňou sú pracovné činnosti a zodpovednosti:

- Vypracováva ( so záväznosťou pre činnosť fondu na celom území SR ):
 právne riešenia k jednotlivým problémom vznikajúcim pri aplikácií právnych predpisov
 návrhy interných predpisov fondu, pripomienky k návrhom zákonov
- žaloby na určenie vlastníctva k nehnuteľnostiam, ku ktorým nadobudli vlastnícke právo fyzické príp. právnické osoby bez preukázateľného zdokladovania
- podáva odvolania, príp. mimoriadne opravné prostriedky. Voči rozhodnutiam vydaných prísl. okresnými úradmi v zmysle zákona 229/91 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a zákona 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona NR SR 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
- zastupuje fond v súdnych konaniach na všetkých súdoch
- vykonáva finančnú kontrolu, zodpovedá za dodržanie lehôt, predkladá riaditeľovi materiály do porady vedenia


Benefity a ďalšie výhody:

- práca v stabilnej inštitúcii a v dobrom kolektíve
- 5 dní dovolenky nad rámec ZP
- pohyblivá pracovná doba
- sick days
- príspevok do DDS
- po zaučení možnosť homeofficu
- teambuilding
- podpora kariérneho rastu a odborného vzdelávania

Informácie pre uchádzača:

Zastupovanie počas dlhodobej PN

Vopred ďakujeme všetkým kandidátom za zaslanie životopisov.
Pozvaní na pracovný pohovor budú len kandidáti, ktorí vyhovujú kritériám.

Všeobecne požadované znalosti:

- Odborná prax 2 roky

- Aktívna znalosť štátneho jazyka slovom a písmom
- Aktívna znalosť zákonov, právnych predpisov
- GIS, Fabasoft
- Zodpovednosť, zmysel pre detail
- Flexibilita, samostatnosť
- Kvalita, odbornosť riadne a včas
- Bezúhonnosť
- Zdravotná spôsobilosť
- Aktívny vodič

Požiadavky na zamestnanca

 • Minimálne požadované vzdelanie:
  vysokoškolské II. stupňa
 • Jazykové znalosti:
  Slovenský jazyk
 • Vodičský preukaz:
  B

Znalosti:

Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Word