Prípravár výroby/Rozpočtár SENIOR

Informácie o pracovnom mieste

3112003 - Stavebný prípravár3112002 - Stavebný rozpočtár, kalkulant

Pracovná oblasť: Stavebníctvo

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: - komplexné spracovanie kalkulácií rozpočtových položiek stavebných prác, služieb a výrobkov do cenovej ponuky,
- preverovanie vstupných údajov pre tvorbu nákladových rozpočtov,
- zisťovanie fixných a variabilných položiek pre stanovovanie ceny,
- vypracovávanie rozpočtov a cenových kalkulácií – cenotvorba,
- sledovanie nárastov cien produktov, prirážok,
- aktívne vykonávanie prieskum trhu a vyhľadávania zákaziek, oslovovanie subdodávateľských a dodávateľských firiem,
- tvorba kalkulácie predpokladaných realizovaných zákaziek,
- vykonávanie kontroly nákladov pred, počas a po realizácii projektov a následné reportovanie a vyhodnocovanie výstupov,
- komunikácia s dodávateľmi a vyjednávanie najvýhodnejších dodacích podmienok,
- na základe projektovej dokumentácie, objednávok a požiadaviek investorov spracovávanie cenovej ponuky stavebných prác a služieb,
- príprava cenovej ponuky do ponukových konaní,
- zabezpečenie úplnosti podkladov pre cenovú dokumentáciu,
- zabezpečenie tvorby cien podľa príslušných predpisov,
- vedenie evidencie cien,
- spracovávanie a archivácia dokumentácie jednotlivých zákaziek,
- účasť na rokovaniach s investorom stavby,
- spolupráca a komunikácia s ostatnými oddeleniami spoločnosti pri zabezpečovaní potrebných podkladov pre cenové ponuky.​

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 24

Počet hodín za týždeň: 37.5

Pracovný čas: 07:00 - 15:00

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 800 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére

Ponúkané výhody: - s úspešným uchádzačom po skončení skúšobnej doby je možné dohodnúť trvanie pracovného pomeru na dobu neurčitú v závislosti od preukázania odborných skúseností a osobnostných predpokladov na danú pozíciu
- termín nástupu do pracovného pomeru dohodou.
- finančný príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu
- odmeny pri pracovných a životných jubileách
- príspevok na DDS III. pilier
- odmena pri získaní plakety za darovanie krvi
- príspevok na šport, kultúru vo forme permanentiek
- po odpracovaní 2 rokov nárok na príspevok na rekreáciu.


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Prax: aspoň 5 rokov

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Cudzí jazyk: anglický stredná - pokročilá B1 a B2

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Microsoft Excel - pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Word - pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook - pokročilá
Systém RSV - Systém RSV
Systém CENKROS - Systém CENKROS

Vodičské oprávnenie: Skupina B

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
finančná a ekonomická gramotnosť
matematická gramotnosť
organizovanie a plánovanie práce
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
tímová práca

Osobnostné predpoklady: analytické myslenie
iniciatívnosť
komunikatívnosť
pamäť
praktické myslenie
precíznosť (presnosť)
spoľahlivosť
technický talent

Ďalšie požiadavky: - Prax v oblasti inžinierske stavby aspoň 5 rokov - Oblasť vzdelania: stavebné a technické vzdelanie (prípadne aj ekonomické vzdelanie) - Pri zákazkách získaných zahraničí je aj predpoklad výkonu práce v zahraničí v rámci potreby

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

URANPRES, spol. s r.o.

Pozícia / odvetvie: Reality a stavebníctvo / Operátor strojov a zariadení / Prípravár stavieb / Rozpočtár, kalkulant
Dátum zverejnenia: 09.06.2024

Iné možnosti práce