Head of project management

Informácie o pracovnom mieste

2512002 - Softvérový architekt, dizajnér

Pracovná oblasť: IT a telekomunikácie

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Softvérový architekt, dizajnér softvérových riešení zodpovedá za vypracovanie technických návrhov a rozhodnutí týkajúcich sa IT produktu alebo služby. Zaoberá sa technickými a koncepčnými konfiguráciami, návrhmi či funkcionalitami príslušných platforiem, rieši otázky kódovania príslušných algoritmov a technickej úrovne implementácie návrhu riešenia. Na základe analýzy potrieb klientov efektívne vytvára, komunikuje a vyhodnocuje návrh riešenia spolu s analytikom, so zástupcami zákazníka ako aj s tímom vývojárov softvéru. Konfiguruje, integruje, plánuje a navrhuje celkovú implementáciu komplexného IT riešenia z technickej perspektívy a zabezpečuje aktuálnosť v súlade s platnými technickými štandardami, ako aj zmluvne dohodnutým požiadavkami zákazníka. Softvérový architekt, dizajnér softvérových riešení zastrešuje fázy životného cyklu potrebné na samotný vývoj softvéru. Študuje a rozvíja programové prostriedky, programovacie nástroje a jazyky, zabezpečuje projektovanie logických a štrukturálnych diagramov počítačových aplikácií, dizajnu, konfigurácie a upgrade softvéru, programových prostriedkov či programovacích jazykov. Metodicky riadi programátorov, hodnotí a kontroluje kvalitu ich práce vzhľadom na dizajnový zámer.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 3 500 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Prax: aspoň 3 roky

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Nie

Cudzí jazyk: anglický vysoká – vysoká C1 a C2

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
komunikácia v cudzom jazyku
matematická gramotnosť
organizovanie a plánovanie práce
osobnostný rozvoj
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
rozhodovanie
technická gramotnosť
tímová práca
tvorivosť (kreativita)
vedenie ľudí

Osobnostné predpoklady: analytické myslenie
asertivita
cieľavedomosť
empatia
iniciatívnosť
komunikatívnosť
pozornosť
praktické myslenie
precíznosť (presnosť)
predstavivosť
sebaistota
spoľahlivosť
technický talent
trpezlivosť

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

eLOC8, s.r.o.

Pozícia / odvetvie: Informatika - software / Telekomunikácie / Softvérový inžinier
Dátum zverejnenia: 09.05.2024

Iné možnosti práce