Hospodárka školy - účtovníčka

Informácie o pracovnom mieste

3313004 - Odborný pracovník v oblasti účtovníctva (okrem mzdového)

Pracovná oblasť: Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: • Vypracúva podklady k spracovaniu ročného rozpočtu školy a ročného plánu
• Zabezpečuje podklady pre zmluvy a kontroluje dodržiavanie termínov a správnosť fakturácie
• Kontroluje správnosť došlých faktúr a uhrádza ich cez internet Banking Plus, zaúčtuje a zverejní v centrálnom registri zmlúv
• Zabezpečuje inventarizáciu podľa vyhlášky o inventarizácii hospodárskych prostriedkov, zabezpečuje hospodárenie s rozpočtom podľa rozpočtových pravidiel a ďalších finančných predpisov, zodpovedá za vedenie ústredného inventára školy a za dielčie inventáre vedúcich kabinetov,
• Vypracováva mesačné uzávierky čerpania rozpočtu, skladové hospodárstvo,
• Zodpovedá za vedenie pokladnice,
• Nakupuje učebné pomôcky, ceniny, kancelárske potreby a iný majetok ihneď po nákupe ich zaeviduje s určením inventárneho čísla, zaúčtuje, zaradí do kabinetov podľa špecifikácie, Objednáva a vedie evidenciu školských tlačív, objednáva čistiace prostriedky pre upratovačky
• Vybraným kategóriám pracovníkov školy zabezpečuje ochranné pracovné prostriedky
• Objednáva učebnice na jednotlivé šk. roky (1xročne) pre jednotlivé ročníky v spolupráci s učiteľmi a riaditeľom školy
• Likviduje cestovné príkazy,
• Vykonáva archiváciu dokladov a materiálov v zmysle zákona podľa požiadaviek štátneho archívu Michalovce robí vyraďovanie a skartáciu archivovaných materiálov podľa vyhlášky a internej smernice,
• Pracuje s PC – Word, Excel, Internet, program WINIBEU – v zmysle zák. č. 431/2002 Z. z. – faktúry, objednávky, príjemky, výdajky – potrebné náležitosti.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas

Počet hodín za týždeň: 37.5

Pracovný čas: 07:00 - 15:00

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 900 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Ponúkané výhody: 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie
Vyššie odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Ďalšie požiadavky: ekonomické vzdelanie

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Základná škola, Mierová 1, Strážske

Pozícia / odvetvie: Ekonomika, financie, účtovníctvo / Výroba / Ekonóm / Sociálny pracovník / Správca budov / Účtovník
Dátum zverejnenia: 04.04.2024

Iné možnosti práce