Sociálny pracovník/čka

Informácie o pracovnom mieste

2635001 - Sociálny pracovník

Pracovná oblasť: Sociálne služby

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: - poskytovanie sociálneho poradenstva, krízovej intervencie, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. g) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších zmien a doplnkov so zameraním na skvalitnenie života cieľovej skupiny,
- individuálne a skupinové poradenstvo pre osoby ohrozené násilím - spoluúčasť na tvorbe individuálnych plánov v súlade spotrebami osôb ohrozených násilím - vedenie spisovej dokumentácie

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 18

Počet hodín za týždeň: 40.0

Pracovný čas: 07:30 - 16:00

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 420 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - sociálna práca - 68 Právne vedy

Prax: aspoň 2 roky

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Počítačové zručnosti: Databázy - Microsoft Access - elementárna

Vodičské oprávnenie: Skupina B
Skupina B1

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
informačná gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
motivovanie ľudí
organizovanie a plánovanie práce
osobnostný rozvoj
prezentovanie
rozhodovanie
samostatnosť
tímová práca
vedenie ľudí
vedenie motorových vozidiel

Osobnostné predpoklady: asertivita
empatia
iniciatívnosť
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
pozornosť
praktické myslenie
precíznosť (presnosť)
predstavivosť
sebaistota
sebaovládanie
trpezlivosť
vnútorná stabilita

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

LUNA, n. o.

Pozícia / odvetvie: Služby / Sociálne služby / Sociálny pracovník
Dátum zverejnenia: 23.07.2024

Iné možnosti práce