Riadiaci pracovník pre obchod a marketing

Informácie o pracovnom mieste

1221999 - Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti obchodu a marketingu inde neuvedený

Pracovná oblasť: Obchod, marketing a reklama

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Plánovanie a implementácia obchodných a marketingových stratégií: Vypracovanie strategických plánov a ich realizácia s cieľom dosiahnuť stanovené obchodné a marketingové ciele.
Rozvoj a riadenie vzťahov s klientmi: Zabezpečenie dlhodobých vzťahov a hľadanie nových obchodných príležitostí.
Analýza trhu a konkurencie: Sledovanie trhových trendov, analýza konkurenčného prostredia a vypracovanie odporúčaní pre prispôsobenie obchodných a marketingových stratégií.
Riadenie marketingových kampaní: Plánovanie, koordinácia a monitorovanie marketingových kampaní a aktivít s cieľom zvýšiť povědomie o značke a generovať predaj.
Príprava a vyhodnocovanie obchodných a marketingových reportov: Zabezpečenie správnej dokumentácie a monitorovanie výsledkov obchodných a marketingových aktivít a ich vyhodnocovanie.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas

Počet hodín za týždeň: 40.0

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 000 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vyššie odborné vzdelanie

Prax: aspoň 3 roky

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Nie

Znalosť jazyka požaduje: ovládanie všetkých definovaných jazykov

Cudzí jazyk: anglický vysoká – vysoká C1 a C2
swahilský vysoká – vysoká C1 a C2

Počítačové zručnosti: Práca s Go high level - Práca s Go high level
Grafické programy - pokročilá

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
finančná a ekonomická gramotnosť
informačná gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
komunikácia v cudzom jazyku
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
matematická gramotnosť
motivovanie ľudí
organizovanie a plánovanie práce
osobnostný rozvoj
prezentovanie
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
samostatnosť
tímová práca
tvorivosť (kreativita)
vyjednávanie

Osobnostné predpoklady: analytické myslenie
asertivita
cieľavedomosť
empatia
iniciatívnosť
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
pozornosť
praktické myslenie
precíznosť (presnosť)
predstavivosť
sebaistota
sebaovládanie
spoľahlivosť
trpezlivosť
vnútorná stabilita

Ďalšie požiadavky: Požadujeme prax z práce s medzinárodnými ľuďmi hovoriaci anglicky a swahilsky. Implementáciu požiadaviek do softvéru Go high level.

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

AGF 5, s.r.o.

Iné možnosti práce