Profesionálny náhradný rodič

Informácie o pracovnom mieste

5311003 - Profesionálny náhradný rodič

Pracovná oblasť: Sociálne služby

Počet voľných miest: 2

Náplň práce: Starostlivosť o zverené deti v domácom prostredí profesionálneho rodiča. Pozitívny vzťah k deťom, skúsenosti s výchovou detí vítané, zvlášť skúsenosti s výchovou detí zo znevýhodneného prostredia, chuť získavať nové skúsenosti a hľadať nové riešenia, zodpovednosť, flexibilita, odolnosť voči záťaži, dobré rodinné zázemie, bezúhonnosť, empatia, spoľahlivosť, schopností prijať dieťa s iným etnickým pôvodom, národnosťou, príslušnosťou, náboženstvom, dieťa so zdravotným, mentálnym, zmyslovým postihnutím, prípadne s duševným ochorením, súrodeneckú skupinu, staršie dieťa a pod. PNR je povinný splniť ustanovený kvalifikačný predpoklad a absolvovať prípravu v ustanovenom rozsahu, ktorej súčasťou je písomné zhodnotenie tejto prípravy. Ak starostlivosť o deti v PNR zabezpečujú manželia, ktorí sú zamestnancami centra, ustanovený kvalifikačný predpoklad musí spĺňať aspoň jeden z manželov.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Domácka práca a telepráca

Nočná práca: Áno

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 034 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Stredné odborné vzdelanie

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Microsoft Excel - elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Word - elementárna

Vodičské oprávnenie: Skupina B

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
finančná a ekonomická gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
rozhodovanie
samostatnosť
tvorivosť (kreativita)

Osobnostné predpoklady: cieľavedomosť
empatia
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
praktické myslenie
precíznosť (presnosť)
sebaovládanie
spoľahlivosť
trpezlivosť

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Centrum pre deti a rodiny Zlatovce

Pozícia / odvetvie: Služby / Sociálne služby / Profesionálny rodič
Dátum zverejnenia: 19.05.2024

Iné možnosti práce