Finančný analytik a špecialista v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb inde neuvedený

Informácie o pracovnom mieste

2413999 - Finančný analytik a špecialista v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb inde neuvedený2412004 - Finančný agent

Pracovná oblasť: Bankovníctvo, poisťovníctvo, finančné služby a reality

Počet voľných miest: 2

Náplň práce: Poskytovanie individuálnych finančných poradenských služieb klientom. Analyzovanie finančnej situácie klienta a identifikovanie ich cieľov a potrieb. Navrhovanie a implementácia finančných stratégií a plánov na dosiahnutie cieľov klienta. Poradenstvo v oblasti investícií, dôchodkových plánov, poistenia a správy dlhov.
Aktívne sledovanie finančných trhov a trendov a poskytovanie aktualizovaných informácií klientom. Budovanie dlhodobých vzťahov s klientmi a poskytovanie kontinuálnej podpory a poradenstva.
Požiadavky:
Vysokoškolské vzdelanie v oblasti financií, ekonomiky, podnikania alebo príbuznej oblasti.
Skúsenosti v oblasti finančného poradenstva sú výhodou.
Schopnosť analyzovať a interpretovať finančné údaje.
Vynikajúce komunikačné a prezentačné schopnosti.
Schopnosť budovať dôveru a dlhodobé vzťahy s klientmi.
Licencie z NBS.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Práca na živnosť

Počet hodín za týždeň: 40.0

Zmennosť: pružná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 500 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Vodičské oprávnenie: Skupina B

Všeobecné spôsobilosti: digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
finančná a ekonomická gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
komunikácia v cudzom jazyku
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
organizovanie a plánovanie práce
osobnostný rozvoj
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
rozhodovanie
samostatnosť
vedenie ľudí

Osobnostné predpoklady: cieľavedomosť
empatia
iniciatívnosť
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
precíznosť (presnosť)
spoľahlivosť
trpezlivosť
vnútorná stabilita

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

FFortune, s. r. o.

Iné možnosti práce