Špecialista pre starostlivosť o zákazníkov

Informácie o pracovnom mieste

2431005 - Špecialista pre starostlivosť o zákazníkov

Pracovná oblasť: Obchod, marketing a reklama

Počet voľných miest: 5

Náplň práce: Špecialista pre starostlivosť o zákazníkov zabezpečuje expertnú podporu pre interných a externých zákazníkov, podieľa sa na riešení problémov, spracováva a vedie obchodné prípady zákazníkov od momentu získania dopytu zákazníka až do momentu expedície (v systémoch CRM a i.), vedie evidenciu dokumentácie plánovaných a bežiacich projektov v elektronických databázach, komunikuje so zásobovaním, klientmi, zodpovedá za komunikáciu s prideleným zákazníkom.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 000 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
informačná gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
organizovanie a plánovanie práce
prezentovanie
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
samostatnosť
technická gramotnosť

Osobnostné predpoklady: analytické myslenie
cieľavedomosť
empatia
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
pamäť
pozornosť
precíznosť (presnosť)

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

GT Partner s. r. o.

Pozícia / odvetvie: Marketing, reklama, PR / Obchod / Špecialista podpory zákazníkov 
Dátum zverejnenia: 09.07.2024

Iné možnosti práce