Informácie o pracovnom mieste

2411011 - Špecialista podnikový ekonóm

Pracovná oblasť: Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Zostavovanie ročného rozpočtu čerpania jednotlivých položiek v organizácii, sledovanie výdavkov, zabezpečenie, evidencia, sledovanie dodávateľských zmlúv a iných odberateľsko-dodávateľských vzťahov, príprava podkladov a práca v informačnom systéme Štátnej pokladne, zabezpečovanie včasného zostavovania účtovných uzávierok, výkazov o hospodárení a finančných a účtovných výkazov, zodpovednosť za správnosť účtovných zápisov a účtovných uzávierok voči nadriadenému orgánu a štátnemu rozpočtu, rozpracovanie metodiky účtovníctva a rozpočtovníctva, evidencia majetku-zaraďovanie, odpisovanie, inventarizácia, vyraďovanie, likvidácia, zabezpečovanie vyraďovacích a zaraďovacích protokolov HIM v operatívnej počítačovej evidencii v programe WIN IBU, vyhotovovanie plánu údržby, opráv a nákup materiálu, sledovanie revízii podľa plánu, zabezpečuje dodržiavanie záväzných odberov energií, palív a dodržiavanie ich hospodárneho využívania, zabezpečovanie nákupu spotrebného materiálu a drobného majetku na úseku údržby, vystavovanie žiadaniek a objednávok k uvedenému materiálu, evidencia spôsobilosti osobných motorových vozidiel(STK, CO2, diaľničné známky).

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas

Počet hodín za týždeň: 38.0

Pracovný čas: 07:00 - 15:00

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Pracovné miesto vhodné pre: Absolventa

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Ponúkané výhody: Týždeň dovolenky navyše z KZ, týždenný pracovný čas 37,5 hod, bohatý sociálny program v rámci KZ.


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - ekonomika a manažment podniku - 62 Ekonomické vedy

Prax: bez požiadavky na odbornú prax

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Microsoft Excel - pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft PowerPoint - elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Word - pokročilá
Internet - pokročilá

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
finančná a ekonomická gramotnosť
informačná gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
organizovanie a plánovanie práce
osobnostný rozvoj
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
rozhodovanie
samostatnosť
tímová práca
tvorivosť (kreativita)

Osobnostné predpoklady: cieľavedomosť
iniciatívnosť
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
praktické myslenie
trpezlivosť

Ďalšie požiadavky: vzdelanie obchodná akadémia, bezúhonnosť,

Požiadavky na zamestnanca

  • Vhodné pre absolventov:
    Áno

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

„V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce

Pozícia / odvetvie: Ekonomika, financie, účtovníctvo / Výroba / Ekonóm
Dátum zverejnenia: 28.04.2024

Iné možnosti práce