Vedúci školskej jedálne

Informácie o pracovnom mieste

1412004 - Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia školského stravovania

Pracovná oblasť: Gastronómia

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: • riadenie prevádzky školskej jedálne,
• zodpovedanie za dodržiavanie hygieny a kultúry stravovania v priestoroch školskej jedálne,
• riadenie a kontrolovanie práce podriadených zamestnancov,
• zabezpečovanie dodržiavania stanovených výživových hodnôt v podávaných pokrmoch,
• zostavovanie týždenných jedálnych lístkov,
• zabezpečovanie hospodárneho nakladania so zverenými prostriedkami,
• administrácia stravníkov,
• práca so stravovacím systémom,
• zdravotný preukaz pre prácu s potravinami,
• osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností, vydané RÚVZ,
• znalosť účtovníctva vítaná.
• Uchádzačom na pozíciu vedúceho zamestnanca musí byť podľa zákona 552/2003 Z.z. paragrafu 3 o
výkone vo verejnom záujme fyzická osoba spôsobila na právne úkony v plnom rozsahu a musí byť
bezúhonná.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na kratší pracovný čas

Počet hodín za týždeň: 18.75

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Pracovné miesto vhodné pre: Absolventa

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Microsoft Excel - elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Word - elementárna

Požiadavky na zamestnanca

  • Vhodné pre absolventov:
    Áno

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Obec Pravenec

Iné možnosti práce