Rozpočtár štátnej pokladnice a pokladník

Informácie o pracovnom mieste

3311006 - Odborný pracovník riadenia hotovostného peňažného obehu

Pracovná oblasť: Bankovníctvo, poisťovníctvo, finančné služby a reality

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Zodpovedá a samostatne vykonáva komplexnú pokladničnú činnosť – vedie eurovú a valutovú pokladňu v elektronickej forme v rámci ekonomického programového vybavenia - IS Softip Profit.
Predkontuje pokladničné účtovné doklady, kontroluje ich formálnu a vecnú stránku, podáva návrhy na ich odstránenie a doplnenie dokladov v zmysle platnej legislatívy, najmä zákona o účtovníctve, súvisiacich vykonávacích aj interných predpisov.
Vedie agendu pracovných ciest, poskytnutie preddavkov na služobné cesty, kde zároveň zodpovedá za ich evidenciu a sleduje včasnosť ich vyúčtovania, likvidáciu cestovných náhrad a výdavkov pri tuzemských a zahraničných služobných cestách podľa zákona o cestovných náhradách a v súlade s interným predpisom zamestnávateľa, vyúčtovanie tuzemských služobných ciest, kde zároveň zodpovedá za správnosť ich vyúčtovania.
Zabezpečuje styk s bankovou inštitúciou.
Zabezpečuje evidenciu v účtovnom systéme Softip POK a prevzatie stravných lístkov zamestnancov organizácie.
Vyúčtováva a kontroluje vecnú a formálnu stránku nákupov v hotovosti z preddavkov ako aj podaných žiadostí na vyplatenie.
Vykonáva fyzickú a dokladovú inventarizáciu pokladničnej hotovosti v zmysle schválenej smernice organizácie
Sleduje čerpanie schválených finančných prostriedkov na účelovo určených programov prioritných projektov rozpočtu,
Zúčtováva v spolupráci s inými oddeleniami projekty, ktoré organizácia získala z iných organizácií verejnej správy.
V spolupráci s finančným účtovníkom vykonáva zúčtovanie prioritných projektov so štátnym rozpočtom, v zmysle pokynov daných MKSR.
Spolupracuje a riadi po ekonomickej stránke medzinárodné projekty ktoré organizácia získala.
Poskytuje ekonomické služby pracovníkom iných organizačných zložiek.
Dodržiava bezpečnostné predpisy.
Plní ďalšie úlohy, na základe poverenia vedúcej centra alebo riaditeľky DÚ.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 12

Pracovný čas: 08:00 - 16:00

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 300 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Ponúkané výhody: podpora sporenia v III. pilieri


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie - ekonomické a obchodné služby
Vyššie odborné vzdelanie - ekonomické služby
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa - ekonomika a manažment podniku - verejná ekonomika a služby

Prax: aspoň 1 rok

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Cudzí jazyk: anglický stredná - pokročilá B1 a B2

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Microsoft Excel - vysoká
Kancelárske balíky - Microsoft Word - vysoká
Ekonomické programy - SOFTIP - vysoká
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook - vysoká
Ekonomické programy - SAP - vysoká

Všeobecné spôsobilosti: finančná a ekonomická gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
matematická gramotnosť
tímová práca

Osobnostné predpoklady: praktické myslenie
precíznosť (presnosť)
spoľahlivosť

Ďalšie požiadavky*znalosť zákonov a predpisov v oblasti podnikových financií a účtovníctva *skúsenosti s prácou účtovného programu SOFTIP PROFIT, resp. s relevantným programom *pokladňa na pokročilej úrovni *znalosť programu SAP

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Divadelný ústav

Iné možnosti práce