Odborný/á referent/ka projektového riadenia

Informácie o pracovnom mieste

2422020 - Špecialista posudzovania projektov fondov EÚ2421003 - Projektový špecialista (projektový manažér)

Pracovná oblasť: Štátna správa

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: S Vašou vysnívanou prácou so super kolegami v Petržalke budete spokojný/á, ak na čo najviac z otázok nižšie odpoviete ÁNO.
Robí Vám radosť meniť nápady na konkrétne a zmysluplné projekty, ktoré sú vďaka vašej práci pripravené na realizáciu v praxi ?
Viete pri písaní projektov skrotiť čas a peniaze tak, aby sa do výsledku efektívne premietol žiadaný verejný záujem a pridaná hodnota pre ľudí, ktorých sa týkajú ?
Viete pripraviť žiadosť o poskytnutie prostriedkov z fondov Európskej únie alebo podklady na začatie verejného obstarávania pre realizáciu projektu ?
Máte skúsenosti s prípravou vyúčtovaní, žiadostí o platby, či monitorovacích správ ?
Ste schopný pracovať v systéme ITMS už aj so šatkou na očiach ?
Nemáte problém vybehnúť na stavbu a skontrolovať realizáciu projektu ?
Viete pracovať „s termínom na krku“ a koordinovať svoj tím tak, aby sa prípravy stihli načas ?
Radi by ste prispeli ku kvalitnejšiemu, teda lepšiemu životu v našej Petržalke ?
Činnosti, ktorými Vás budeme u nás v Petržalke zamestnávať :
spracovanie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov (NFP) z fondov EÚ a iných finančných mechanizmov (dotácie, granty a podobne) vrátane sumarizácie povinných príloh k žiadostiam o NFP ako aj práce v systéme ITMS2014+,
sledovanie aktuálnych výziev a možnosti čerpania štrukturálnych fondov, dotácií a grantov a konzultovanie možnosti spracovania a predkladania projektových zámerov za mestskú časť,
plánovanie a realizácia aktivít v rámci realizovaných projektov na úrovni referátu (v spolupráci s projektovým manažérom, finančným manažérom a referátom investičných činností, prípadne ďalšími útvarmi úradu),
priebežný interný monitoring implementácie úloh, plánovaných aktivít a realizovaných projektov,
spracovanie podkladov pre rozpočet vášho referátu a jeho čerpanie, čiže aj práca s programovým rozpočtovaním.
Váš bežný pracovný deň u nás v Petržalke si môžete predstaviť aj takto :
Základňu pre svoju prácu nájdete v budove nášho miestneho úradu. Váš pracovný deň však môže prebiehať aj v teréne, podľa toho kde sú realizované projekty. Realizácia projektov prebieha vždy v spolupráci s kolegami z iných referátov. Vašou úlohou preto bude komunikovať a spolupracovať s nimi, spoločne pripravovať nové projekty a realizovať podporené projekty. Petržalka je miestom, kde vzniká naozaj veľa nápadov na riešenie konkrétnych problémov jej obyvateľov a návštevníkov alebo v rámci rozvoja jej komunít. Mali by ste mať preto vždy prehľad o aktuálnych výzvach na predkladanie projektov a byť pripravený/á spracovať a podať žiadosti o NFP podľa potreby. Na konci dňa však budete môcť skvelý pocit, že ste prispeli k lepšiemu a kultúrnejšiemu životu ľudí v Petržalke.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 12

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 400 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Ponúkané výhody: Váš plat je dohadovaný vždy individuálne na základe kvalifikácie a skúseností, no priemerný plat na pozícii vrátane kvartálnych odmien sa môže pohybovať až okolo sumy 1630 EUR,
5 dní dovolenky navyše,
mobilný telefón s neobmedzenými volaniami,
možnosť práce z domu podľa interných pravidiel,
príspevok do 3. piliera dôchodkového sporenia (po 1 roku),
stabilná práca v prívetivom kolektíve,
potrebné školenia a kurzy,
samozrejme príspevok na stravovanie
a ďalšie benefity vyplývajúce z práce vo verejnej správe, či kolektívnej zmluvy.


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Ďalšie požiadavkyNáš nový kolega alebo kolegyňa by mal/a mať aspoň trojročnú prax v oblasti prípravy projektov podporených z fondov EÚ, skúsenosť s koordináciou prípravy takýchto projektov a tiež skúsenosť s ITMS. Práca vo verejnom sektore je tiež výhodou, ale nie podmienkou. Oceníme aj skúsenosť s realizáciou projektov, ideálne investičného charakteru. Jeho/jej dôležitými zručnosťami by mali byť schopnosť komunikovať v angličtine minimálne na úrovni B2, samostatnosť, schopnosť vidieť veci komplexne a schopnosť poučiť sa z vlastných chýb. Súčasne by mal/a mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a byť aktívnym šoférom. V neposlednom rade platí, že spolupráca, dôslednosť alebo zodpovednosť nie sú u nás iba frázami. K Vašej novej práci pre Petržalku budete určite potrebovať : vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, minimálne trojročnú prax v oblasti prípravy a realizácie projektov za obdobie posledných piatich rokov, práca v systéme ITMS2014+ na úrovni expert (vypisovanie, zadávanie žiadostí vo formáte ITMS2014+), znalosť anglického jazyka na úrovni B2, vodičský preukaz skupiny B - aktívny vodič.

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Iné možnosti práce