Referent oddelenia sociálnych vecí

Informácie o pracovnom mieste

3359022 - Odborný pracovník samosprávy v sociálnej oblasti

Pracovná oblasť: Samospráva

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: agenda súvisiaca s dotáciami z rozpočtu mesta a dávkami podľa "Zásad pomoci mesta občanom", zabezpečovanie výkonu osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi a osobitného príjemcu prídavku na dieťa, výpočet výšky ekonomicky oprávnených nákladov poskytovaných sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, spolupráca pri zmene VZN, vypracovávaní návrhov nových VZN, vrátane dôvodových správ, poskytovanie finančného príspevku na prevádzku neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, koordinovanie sociálnej služby "Denné centrum"

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 12

Počet hodín za týždeň: 37.5

Pracovný čas: 07:00 - 15:00

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 100 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - národné hospodárstvo - sociálny rozvoj a sociálna politika - 62 Ekonomické vedy

Prax: aspoň 2 roky

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Open Office - pokročilá

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
finančná a ekonomická gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
organizovanie a plánovanie práce
samostatnosť

Osobnostné predpoklady: analytické myslenie
asertivita
empatia
komunikatívnosť
precíznosť (presnosť)
spoľahlivosť

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Mesto Partizánske

Pozícia / odvetvie: Štátna a verejná správa / Referent / Sociálny pracovník
Dátum zverejnenia: 07.06.2024

Iné možnosti práce