Údržbár / Elektrikár

Informácie o pracovnom mieste

3119019 - Technik hospodárskej správy a údržby majetku

Pracovná oblasť: Hospodárska správa, prevádzka, požiarna ochrana a BOZP

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Cieľom práce je bezporuchová, hospodárna a bezpečná prevádzka zverených technologických zariadení.
- Výkon preventívnych činností pri zabezpečovaní prevádzkyschopnosti technických zariadení a zariadení spoločných priestorov budovy;
- Bežná údržba spojená s technickou správou objektu, kontrola technológií podľa denného plánu so zápisom do prevádzkových denníkov;
- Vykonávanie pravidelných preventívnych prehliadok a bežnej údržby elektrotechnických zariadení a zabezpečovanie ich prevádzkyschopnosti;
- Obsluha a údržba technológií VZT, MaR, klimatizácie, plynové kotolne;
- Spolupráca, koordinácia a kontrola dodávateľských firiem pri zabezpečení komplexnej správy budov;
- Odstraňovanie drobných prevádzkových porúch a revíznych závad;
- Zabezpečovanie opráv súvisiacich so zabezpečením správy prevádzok budov;
- Zodpovednosť za riešenie pridelených technických problémov v rámci objektov zákazníka.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 350 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie

Prax: aspoň 3 roky

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Nie

Vodičské oprávnenie: Skupina B

Osobnostné predpoklady: technický talent

Ďalšie požiadavky elektrotechnik (min. §21 vyhl. č. 508/2009 Z.z.)

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

OKIN FACILITY SK, s. r. o.

Iné možnosti práce