Referent pre účtovníctvo a výkazníctvo

Informácie o pracovnom mieste

2411002 - Špecialista účtovník

Pracovná oblasť: Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: V rámci hlavnej činnosti vykonáva:
- vytvára a aktualizuje účtovný rozvrh regionálneho úradu
- riadi obeh účtovných dokladov a vykonáva ich kontrolu
- vykonáva komplexné vedenie účtovníctva za regionálny úrad a vykonáva kontrolu účtovných zostáv
- zabezpečuje správu pohľadávok vzniknutých z uložených pokút a trov konania vrátane účtovania úhrad
- účtuje o stave a pohybe majetku štátu, pohľadávkach v správe regionálneho úradu, o stave pokladničnej hotovosti a o pohybe zásob
- zostavuje účtovnú závierku regionálneho úradu
- vykonáva sumarizáciu výstupov z účtovníctva, sumarizáciu výkazníctva a predkladá ich ministerstvu školstva a iným organizáciám
- spracováva konsolidovanú účtovnú závierku regionálneho úradu, zodpovedá za včasné a správne predloženie konsolidačných balíkov a odsúhlasovacích formulárov do centrálneho konsolidačného systému
- poskytuje podklady a spolupracuje pri výkone konsolidácie a auditu konsolidovanej účtovnej závierky

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovný čas: 08:00 - 16:00

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Microsoft Word - pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Excel - pokročilá
Internet - pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook - pokročilá
Ekonomické programy - SAP - elementárna

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Regionálny úrad školskej správy v Bratislave

Pozícia / odvetvie: Ekonomika, financie, účtovníctvo / Výroba / Referent / Účtovník
Dátum zverejnenia: 04.05.2024

Iné možnosti práce