kuchár(pomocný kuchár) /vodič v školskej jedálni

Informácie o pracovnom mieste

5120000 - Kuchár (okrem šéfkuchára)

Pracovná oblasť: Gastronómia

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Náplň práce: príprava ,výdaj, expedícia stravy v školskej kuchyni a činnosti s tým súvisiace.
Kvalifikačné predpoklady: podľa Prílohy č. 2 k nariadeniu vlády č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní.
• Výučný list v odbore kuchár / kuchárka/ poprípade iný výučný list v potravinárskom odbore,/ alebo iný výučný list- ako pomocný kuchár/
• Prax vítaná
• Zdravotná a duševná spôsobilosť
• Odborná spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažných činností
• vodičský preukaz skupiny B
Ďalšie požiadavky:
• manuálna zručnosť
• samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• zápočet rokov- čestné prehlásenie
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nástup: 01.09.2024
Pracovný pomer na dobu: určitú (s perspektívou na neurčitý čas)
Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 30. 6 2024 do 14:00 hod. na emailovú adresu: email, alebo osobne u vedúcej školskej jedálne, t. kontakt- 0475625764, 0911716494

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 12

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Stredné odborné vzdelanie

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Vodičské oprávnenie: Skupina B

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Základná škola Š. M. Daxnera

Pozícia / odvetvie: Cestovný ruch, gastro, hoteliérstvo / Kuchár / Šéfkuchár / Vodič nákladného vozidla
Dátum zverejnenia: 09.07.2024

Iné možnosti práce