Informácie o pracovnom mieste

2514000 - Aplikačný programátor

Pracovná oblasť: IT a telekomunikácie

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Analýza požiadaviek: Java programátor začína analýzou potrieb a požiadaviek zákazníka alebo interného tímu. To zahŕňa pochopenie funkcionality, ktorú softvér má poskytovať, a identifikáciu technických špecifikácií potrebných na jeho realizáciu.
Návrh softvérových riešení: Po analýze požiadaviek programátor navrhuje softvérové riešenia, ktoré spĺňajú tieto potreby. V tejto fáze sa vytvárajú diagramy a modely, ktoré pomáhajú pri plánovaní architektúry aplikácie a databázy.
Kódovanie: Hlavnou úlohou Java programátora je písanie čistého, efektívneho a optimalizovaného kódu.
Testovanie: Po napísaní kódu nasleduje fáza testovania, kde programátor overuje správnosť a efektivitu softvéru. Táto činnosť zahŕňa jednotkové testovanie, integračné testovanie a systémové testovanie na odhalenie a opravu chýb.
Údržba a aktualizácia: Java programátor je zodpovedný aj za údržbu a aktualizáciu existujúcich aplikácií. Toto zahŕňa opravu chýb, pridávanie nových funkcií a zabezpečenie kompatibility s novými operačnými systémami a hardvérom.
Dokumentácia: Dôležitou súčasťou práce je aj vytváranie technickej dokumentácie pre vývojový tím a koncových používateľov. Dokumentácia zahŕňa popis softvérovej architektúry, používateľské manuály a inštrukcie pre iných vývojárov.
Spolupráca a komunikácia: Java programátor často pracuje ako súčasť vývojového tímu. Efektívna komunikácia a spolupráca s kolegami, projektovými manažérmi a inými zainteresovanými stranami je kľúčová pre úspešné dokončenie projektov.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas

Počet hodín za týždeň: 40.0

Pracovný čas: 09:00 - 17:00

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 2 500 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Stredné odborné vzdelanie

Prax: aspoň 2 roky

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Cudzí jazyk: anglický stredná - pokročilá B1 a B2

Počítačové zručnosti: Programovanie - Java - elementárna

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
informačná gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
komunikácia v cudzom jazyku
matematická gramotnosť

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Ing. Dominika Adler Polovková

Pozícia / odvetvie: Informatika - software / Telekomunikácie / Programátor
Dátum zverejnenia: 27.03.2024

Iné možnosti práce