Referent ekonomického oddelenia

Informácie o pracovnom mieste

2631999 - Špecialista v oblasti ekonómie inde neuvedený

Pracovná oblasť: Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: - odsúhlasovanie vzájomných vzťahov v účtovníctve, kontrola konsolidovanej účtovnej uzávierky mesta, odsúhlasovanie formulárov vzájomných vzťahov medzi mestom a jeho organizáciami
- vedenie účtovníctva, členenie príjmov a výdavkov, zastupovanie pokladníčky v čase jej neprítomnosti
- vyhodnocovanie a kontrola predkladaných štvrťročných a ročných účtovných výkazov organizácií mesta
- sledovanie a riešenie úhrady daňových pohľadávok
- spolupráca pri príprave podkladov na vypracovanie VZN za ekonomické oddelenie

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 12

Pracovný čas: 07:30 - 15:00

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 000 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie

Prax: aspoň 3 roky

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Microsoft Excel - pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Word - pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook - pokročilá

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
finančná a ekonomická gramotnosť
informačná gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
matematická gramotnosť
organizovanie a plánovanie práce
samostatnosť
tímová práca

Osobnostné predpoklady: analytické myslenie
cieľavedomosť
praktické myslenie

Ďalšie požiadavky: Platové pomery, zaradenie a pracovná náplň bude závisieť od počtu odpracovaných rokov a zaradenia do platových tried podľa zákona č. 552/2003 Z.z o výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a doplnení v znení neskorších predpisov a zákona 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Po skúšobnej dobe je možné priznať osobné ohodnotenie. Žiadosti spolu so životopisom a súhlasom so spracovaním údajov je potrebné doručiť na sekretariát Mestského úradu Hurbanovo, Komárňanská 45/91 Hurbanovo alebo elektronicky na: [email protected], tel. č. 035/3700205.


Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Mesto Hurbanovo

Pozícia / odvetvie: Ekonomika, financie, účtovníctvo / Výroba / Ekonóm / Referent
Dátum zverejnenia: 14.03.2024

Iné možnosti práce