Profesionálny náhradný rodič

Informácie o pracovnom mieste

5311003 - Profesionálny náhradný rodič

Pracovná oblasť: Sociálne služby

Počet voľných miest: 5

Náplň práce:
Zabezpečenie komplexnej starostlivosti určenému počtu detí vo svojom domácom prostredí v zmysle § 51 ods. 1, písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 52 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Od 1.12.2022 zákon 376/2022 Zákon o profesionálnych náhradných rodičoch. Jedná sa prioritne o deti do 6 roku veku.
Komplexná starostlivosť o spravidla 2 maloleté deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou, neodkladným opatrením, alebo výchovným opatrením, ktorá sa vykonáva v domácom prostredí profesionálneho náhradného rodiča. Profesionálny rodič je zamestnancom centra pre deti a rodiny.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas

Zmennosť: nepretržitá

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 100 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Ponúkané výhody: Základná zložka kzdy: V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Mesačnú mzdu tvorí základná mzda + príplatky podľa zákona 376/2022 §24,25,26,27.
Seriózny a ústretový prístup.
Podpora odborného tímu.
Stabilná práca.
Príspevky na zverené deti.
Stravné lístky na každý deň.
5-týždňová dovolenka.
Finančná podpora dovolenkovania profesionálneho náhradného rodiča s deťmi.


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Stredné odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Všeobecné spôsobilosti: komunikácia (jednanie s ľuďmi)
organizovanie a plánovanie práce
osobnostný rozvoj
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
samostatnosť

Osobnostné predpoklady: empatia
iniciatívnosť
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
praktické myslenie
spoľahlivosť
trpezlivosť

Ďalšie požiadavky: Uchádzač musí spĺňať nasledovné: - mať absolvovaný kurz prípravy na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti - pri nástupe doložiť doklad - certifikát o absolvovaní tejto prípravy (teda absolvovať prípravu pred nástupom na pracovné miesto) - pozitívny vzťah k deťom, vítané sú skúsenosti s deťmi zo znevýhodneného prostredia, flexibilita, dobré rodinné zázemie, chuť získavať nové skúsenosti a hľadať nové riešenia, odolnosť voči záťaži - čistý odpis z registra trestov uchádzač tak aj každá plnoletá osoba žijúca v spoločnej domácnosti - vek nad 25 rokov


Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Centrum pre deti a rodiny DRaK

Pozícia / odvetvie: Služby / Sociálne služby / Profesionálny rodič
Dátum zverejnenia: 12.03.2024

Iné možnosti práce