Junior/senior výskumný pracovník na Ekonomickom ústave SAV

Informácie o pracovnom mieste

2631002 - Ekonomický analytik, prognostik

Pracovná oblasť: Štátna správa

Počet voľných miest: 2

Náplň práce: Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Pozícia junior výskumník:
Zber a vyhodnocovanie dát, spolupráca na tvorbe vedeckých článkov, príprava a riešenie výskumných projektov, propagácia vedeckých výsledkov. Pozícia je vhodná aj pre končiacich študentov PhD. štúdia.
Pozícia senior výskumník:
Samostatná výskumná a publikačná činnosť, vedecká projektová činnosť, prípadne vedenie projektového tímu, účasť na vedeckých podujatiach, možnosť vedenia študentov doktorandského štúdia, propagácia vedeckých výsledkov.
Výskumné témy zahŕňajú:
• Určujúce posuny v externom prostredí – globálny rámec vývoja európskej a (otvorenej) slovenskej ekonomiky
• Štrukturálne zmeny v národnom hospodárstve a regiónoch SR
• Starnutie - ľudský kapitál, trh práce a sociálny rozvoj
• Makrofinančné nerovnováhy

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 200 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Ponúkané výhody: Podľa platovej triedy a stupňa v zmysle prílohy č. 6 k nariadeniu vlády č. 296/2022 Z.z. Možnosť projektového odmeňovania nad rámec základného platu. Predpokladané príjmové rozmedzie v hrubom 1.200 – 2.200 Eur podľa seniority výskumníka. Možnosť práce z domu, časová flexibilita, možnosť doplnkového projektového odmeňovania, v prípade skráteného úväzku možnosť kombinácie výskumnej práce s aktivitami počas štúdia/zamestnania v príbuznom odbore (možné vedenie diplomovej práce, doktorandské štúdium, v prípade seniorskej pozície možnosť kombinácie s pedagogickou činnosťou na vysokej škole).


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Nie

Cudzí jazyk: anglický vysoká – vysoká C1 a C2

Ďalšie požiadavkyPožiadavky na vzdelanie vysokoškolské vzdelanie z oblasti ekonómie, prípadne príbuzných spoločenských vied Pozícia junior výskumník: vysokoškolské vzdelanie III. stupňa – (aj študent doktorandského štúdia v poslednom ročníku štúdia) Pozícia senior výskumník: vysokoškolské vzdelanie III. stupňa - predpokladá sa záujem o zvyšovanie kvalifikácie a splnenie podmienok na získanie vedeckého kvalifikačného stupňa IIa (samostatný vedecký pracovník, kritériá: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=docs-qualify), eventuálne kvalifikačného stupňa I, ak uchádzač už spĺňa kritériá pre udelenie stupňa IIa Výskumné zameranie a predpoklady/zručnosti kandidáta Hľadáme výskumného pracovníka s publikačnou a projektovou praxou v súlade s vyššie uvedenými výskumnými témami. Požadujeme: • znalosť anglického jazyka, • aspoň základnú znalosť ekonometrických výskumných metód, • znalosť minimálne jedného štatistického programu - R, Matlab, Stata alebo Eviews, • skúsenosti s regresným modelovaním a input-output modelom sú výhodou. Juniorská pozícia nevyžaduje doterajšiu publikačnú a projektovú prax. Je vhodná pre končiacich doktorandov a absolventov ekonomického alebo matematického smeru. V prípade juniorskej pozície hľadáme mladého uchádzača, ktorý sa zaujíma o uvedenú problematiku a jeho ambíciou je pracovať vo výskume, resp. vydať sa na vedeckú kariérnu dráhu. Proaktívny záujem o učenie sa nových vecí a dobrá orientácia v aktuálnom dianí v ekonomike sú požiadavkami na túto pozíciu – kandidát bude postupne zahrnutý do výskumných aktivít oddelenia a výber konkrétnej výskumnej témy bude závisieť od jeho predpokladov a potrieb oddelenia. Perspektívne sa predpokladá záujem o podávanie juniorských výskumných grantov (napr. doktogranty) a účasť v programoch pre mladých výskumných pracovníkov do 35 rokov (mobilitné programy, súťažné programy).

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia

Pozícia / odvetvie: Štátna a verejná správa / Ekonóm / Výskumný a vedecký pracovník
Dátum zverejnenia: 11.03.2024

Iné možnosti práce