Príslušník mestskej polície

Informácie o pracovnom mieste

5412999 - Príslušník polície inde neuvedený

Pracovná oblasť: Ozbrojené sily a zbory, hasiči, SBS a podobní pracovníci

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: - výkon hliadkovej služby
- zabezpečovanie verejného poriadku na území mesta Hurbanovo v zmysle zákona SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas

Zmennosť: trojzmenná

Nočná práca: Áno

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 000 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Prax: aspoň 1 rok

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Cudzí jazyk: maďarský elementárna A1 a A2

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Open Office - elementárna

Vodičské oprávnenie: Skupina B

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
finančná a ekonomická gramotnosť
fyzická zdatnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
samostatnosť
tímová práca

Osobnostné predpoklady: analytické myslenie
cieľavedomosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)

Ďalšie požiadavky: Platové pomery podľa zákona 553/2003 Z.z., ktoré sa upravia podľa započítaného počtu odpracovaných rokov a predložených oprávnení. Uvedený plat je vrátane príplatkov. Požiadavky: - vek 21 rokov, - zdravotná, duševná a telesná spôsobilosť, - schopnosť presne a precízne vykonávať pracovné úlohy, - zodpovedný prístup k pracovným povinnostiam, - komunikatívnosť, spoľahlivosť, - užívateľská úroveň práce s PC a operačným systémom Windows, - užívateľská úroveň používania kancelárskeho softvéru /Word/, - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, - bezúhonnosť, Uchádzači, ktorí nemajú odbornú spôsobilosť príslušníka obecnej polície sa budú posudzovať individuálne z dôvodu potreby absolvovania kurzu na získanie odbornej spôsobilosti a zbrojného preukazu. Žiadosti spolu so štrukturovaným životopisom je potrebné doručiť na Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 45/91 Hurbanovo, emailom: [email protected] do 30.4.2024. Vybraný uchádzači budú informovaní o termíne pohovoru elektronickou formou.

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Mesto Hurbanovo

Pozícia / odvetvie: Civilná ochrana a bezpečnosť / Policajt
Dátum zverejnenia: 10.04.2024

Iné možnosti práce