Referent správneho oddelenia

Informácie o pracovnom mieste

3411004 - Odborný legislatívny pracovník

Pracovná oblasť: Samospráva

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Zastupovanie počas dlhodobej PNky zamestnanca:
Práca v agendách : bytová, majetkovo-právna vrátane dražieb, sledovanie končiacich zmlúv, zákon 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám, zverejňovanie informácií.
Znalosť zákonov : správny zákon, priestupkový zákon, zákon o majetku obcí, registratúra - výhodou.
Výhodou je znalosť vo vybavovaní sťažností, v petíciách, v tvorbe VZN, interných predpisov a pod.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 12

Pracovný čas: 07:30 - 15:00

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 076 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Open Office - pokročilá

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
finančná a ekonomická gramotnosť
informačná gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
organizovanie a plánovanie práce
tímová práca

Osobnostné predpoklady: analytické myslenie
cieľavedomosť
komunikatívnosť
spoľahlivosť

Ďalšie požiadavky: Pracovná pozícia bude obsadená počas PN odborného referenta správneho oddelenia. Výhodou je absolvovanie 2. stupňa VŠ v prípade vydávania rozhodnutí. Žiadosti spolu so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z.z. je potrebné odovzdať na sekretariát MsÚ Hurbanovo, Komárňanská 46/91 Hurbanovo poštou alebo elektronicky : [email protected], tel. kontakt : 035/3700205 do 15.4.2024.

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Mesto Hurbanovo

Pozícia / odvetvie: Štátna a verejná správa / Referent
Dátum zverejnenia: 11.03.2024

Iné možnosti práce