Informácie o pracovnom mieste

3313001 - Odborný pracovník mzdovej agendy (mzdový účtovník)

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Komplexné zabezpečovanie personálnej agendy VSM, komplexné spracovávanie miezd VSM, spolupráca pri tvorbe vnútorných predpisov a smerníc pracovného, organizačného poriadku a kolektívnej zmluvy.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 12

Počet hodín za týždeň: 37.5

Pracovný čas: 07:00 - 15:00

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Ponúkané výhody: finančný príspevok na stravu


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie

Prax: aspoň 5 rokov

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Počítačové zručnosti: ovládanie minimálne 1 mzdového softvéru, program WinPam - ovládanie minimálne 1 mzdového softvéru, program WinPam
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook - pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft PowerPoint - pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Word - pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Excel - pokročilá

Ďalšie požiadavky: empatia, komunikatívnosť, kultivovaný prejav, ústretovosť, nekonfliktnosť, logické a analytické myslenie, zodpovednosť, precíznosť, schopnosť spätnej kontroly svojej práce, flexibilita, chuť učiť sa nové veci. Splnenie predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme - bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie právnych predpisov v oblasti pracovného práva a mzdového účtovníctva.

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Východoslovenské múzeum v Košiciach

Pozícia / odvetvie: Mzdový účtovník / Personalista / Sociálny pracovník / Účtovník
Dátum zverejnenia: 17.06.2024

Iné možnosti práce