Technicko - hospodársky pracovník

Informácie o pracovnom mieste

3119019 - Technik hospodárskej správy a údržby majetku

Pracovná oblasť: Hospodárska správa, prevádzka, požiarna ochrana a BOZP

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Starostlivosť o zabezpečenie vyhovujúceho technického stavu priestorov užívaných zamestnávateľom,
• pravidelná kontrola technického stavu budov užívaných zamestnávateľom a komunikácia s vlastníkom,
• zabezpečovanie drobných opráv v súlade so zmluvami o nájme priestorov a výpomoc pri realizácii väčších opráv,
• oprava a výmena poškodených častí vybavenia budov (nábytok, kľučky, zámky, batérie,..)
• zabezpečovanie vykonávania pravidelných revízií v súlade s platnou legislatívou,
• rozvoz, montáž a demontáž zdravotníckych pomôcok,
• iné pomocné a manipulačné práce v rámci poskytovaných služieb podľa potrieb a pokynov zamestnávateľa.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas

Počet hodín za týždeň: 40.0

Pracovný čas: 07:00 - 15:00

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 2 000 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Prax: 6 alebo viac rokov

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Nie

Vodičské oprávnenie: Skupina B
Skupina B1

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
informačná gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
organizovanie a plánovanie práce
samostatnosť

Osobnostné predpoklady: analytické myslenie
cieľavedomosť
iniciatívnosť
spoľahlivosť

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

MB&H accounting, s.r.o.

Iné možnosti práce