Účtovník / účtovníčka a mzdár / mzdárka

Informácie o pracovnom mieste

2411001 - Hlavný účtovník

Pracovná oblasť: Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Spracovanie a vedenie účtovníctva spoločností, vrátane evidencie finančných transakcií, účtovných záznamov a finančných výkazov, príprava mesačných, štvrťročných a ročných finančných výkazov, vrátane rozvahy, výkazu ziskov a strát a cash flow, kontrola, overovanie a spracovanie faktúr a iných účtovných dokumentov, spracovanie daňových priznaní a súvisiacich dokumentov, spracovanie mzdových listov, výpočet odvodov a daní z príjmov, vedenie mzdovej evidencie zamestnancov, sledovanie daňových povinností, plánovanie daní a dodržiavanie daňových predpisov, zabezpečenie dodržiavania účtovných a daňových predpisov a noriem, komunikácia s klientmi a iné administratívne a pridružené činnosti súvisiace s vedením účtovníctva.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas

Počet hodín za týždeň: 37.5

Pracovný čas: 08:00 - 15:30

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Pracovné miesto vhodné pre: Absolventa Zdravotne znevýhodneného

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 2 000 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére

Ponúkané výhody: Služobné motorové vozidlo aj na súkromné účely.


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Cudzí jazyk: anglický stredná - pokročilá B1 a B2

Počítačové zručnosti: Ekonomické programy - OMEGA - vysoká
Ekonomické programy - ALFA - vysoká
Ekonomické programy - OLYMP - Ekonomické programy - OLYMP
portál Finančnej správy SR - portál Finančnej správy SR
portál Sociálne poisťovne - portál Sociálne poisťovne
portály zdravotných poisťovní - portály zdravotných poisťovní

Vodičské oprávnenie: Skupina B

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
finančná a ekonomická gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
komunikácia v cudzom jazyku
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
matematická gramotnosť
prezentovanie
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
rozhodovanie
samostatnosť
tímová práca
vedenie motorových vozidiel

Osobnostné predpoklady: analytické myslenie
asertivita
empatia
komunikatívnosť
pamäť
pozornosť
praktické myslenie
precíznosť (presnosť)
sebaovládanie
spoľahlivosť
trpezlivosť

Ďalšie požiadavky: Znalosť a orientácia v daňových a mzdových právnych predpisoch pre samostatnú prácu účtovníka a mzdára, základy Obchodného práva (bez realizácie samostatne, len základné znalosti pre aplikáciu v účtovníctve), rešpekt k autoritám.

Požiadavky na zamestnanca

  • Vhodné pre absolventov:
    Áno

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Carnelian Prime accounting, s.r.o.

Pozícia / odvetvie: Ekonomika, financie, účtovníctvo / Výroba / Hlavný účtovník / Mzdový účtovník / Účtovník
Dátum zverejnenia: 09.06.2024

Iné možnosti práce