Vedúca prevádzkovo-ekonomických činností (hospodárka školy)

Informácie o pracovnom mieste

4110000 - Všeobecný administratívny pracovník

Pracovná oblasť: Personalistika, administratíva a služby zákazníkom

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Náplň práce:
- administratívna a účtovná agenda školy,
- styk s peňažnými ústavmi,
- inventarizácia majetku školy,
- vedenie registratúry školy,
- personálna agenda zamestnancov školy,
- ekonomické vedenie projektov,
- riadenie práce podriadených nepedagogických zamestnancov školy,...
Pracovný pomer na dobu určitú 12 mesiacov (s perspektívou na neurčitý čas)

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 12

Počet hodín za týždeň: 37.5

Pracovný čas: 07:30 - 15:30

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Ponúkané výhody: v zmysle Zákonníka práce


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie - 62 Ekonomické vedy

Prax: aspoň 5 rokov

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Microsoft Word - vysoká
Kancelárske balíky - Microsoft Excel - elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook - pokročilá
I-Beu program - I-Beu program

Všeobecné spôsobilosti: komunikácia (jednanie s ľuďmi)
informačná gramotnosť
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Základná škola Pavla Dobšinského, P. Dobšinského 1744/2, Rimavská Sobota

Pozícia / odvetvie: Administratíva / Administratívny pracovník / Ekonóm / Správca budov
Dátum zverejnenia: 31.03.2024

Iné možnosti práce