Informácie o pracovnom mieste

2611002 - Advokát

Pracovná oblasť: Súdnictvo, prokuratúra, právo a podobné oblasti

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: - príprava a pripomienkovanie zmlúv a iných právnych dokumentov v slovenskom jazyku, českom jazyku a anglickom jazyku,
- príprava právnych analýz, stanovísk a vyjadrení,
- príprava súdnych podaní, zastupovanie klientov v konaniach pred súdom,
- právne služby súvisiace so zakladaním a zmenami obchodných spoločností,
- zastupovanie (obhajoba) klientov v trestnom konaní, účasť na úkonoch trestného konania,

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Práca na živnosť

Počet hodín za týždeň: 40.0

Pracovný čas: 08:00 - 16:30

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 2 000 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére

Ponúkané výhody: - primerané finančné ohodnotenie
- pružný pracovný čas
- pri vzájomnej spokojnosti so spoluprácou možné partnerstvo v advokátskej praxi
- dlhodobá spolupráca s možnosťou profesijného rastu
- dobrá káva ako základ príjemnej diskusie s kolegami


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - právo - 68 Právne vedy

Prax: aspoň 1 rok

Certifikáty: Potvrdenie o zápise do zoznamu advokátov podľa zákona č. 586/2003 Z.z. (§ 2 ods. 1)

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Cudzí jazyk: anglický stredná - pokročilá B1 a B2

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Microsoft Word - pokročilá

Vodičské oprávnenie: Skupina B
Skupina B1

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
finančná a ekonomická gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
komunikácia v cudzom jazyku
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
motivovanie ľudí
organizovanie a plánovanie práce
osobnostný rozvoj
prezentovanie
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
rozhodovanie
samostatnosť
tímová práca
tvorivosť (kreativita)
vedenie ľudí
vyjednávanie

Osobnostné predpoklady: analytické myslenie
asertivita
cieľavedomosť
empatia
iniciatívnosť
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
pozornosť
precíznosť (presnosť)
sebaovládanie
spoľahlivosť
trpezlivosť

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Okenica & Co. s. r. o.

Pozícia / odvetvie: Právo a legislatíva / Právnik
Dátum zverejnenia: 19.05.2024

Iné možnosti práce