Inšpektor posudzovania dokumentácie stavieb/revízny technik

Informácie o pracovnom mieste

3119017 - Revízny technik2142999 - Stavebný špecialista inde neuvedený

Pracovná oblasť: Stavebníctvo

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Informácie o pracovnom mieste :
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti :
- Posudzovanie projektovej dokumentácie stavieb s technickým zariadením a jej zmeny
- Spracovanie odborného stanoviska pre účely stavebného konania v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Výkon odborných prehliadok a skúšok (OPOS) a revízií vyhradených technických zariadení (plynových, tlakových, elektrických a zdvíhacích) vrátane zariadení v správe zamestnávateľa
- Zabezpečenie úradných skúšok vyhradených technických zariadení (PZ, TZ, EZ, ZZ)
- Evidencia vyhradených technických zariadení (PZ, TZ), ich sprievodnej dokumentácie, správ z OPOS a úradných skúšok, archivácia
- Evidencia vyhradených technických zariadení (EZ, ZZ) ich sprievodnej technickej, prípadne aj konštrukčnej dokumentácie, správ z OPOS a úradných skúšok, archivácia.
Požiadavky na zamestnanca :
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním :
vysokoškolské I. stupňa,
vysokoškolské II. stupňa.
Vzdelanie v odbore :
Stavebné zameranie.
Osobnostné predpoklady a zručnosti :
- Odborná prax min. 2 roky
- Znalosť súvisiacej legislatívy, predovšetkým zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, ako i znalosť právneho rámca predpisov stanovujúcich technické požiadavky pre stavby a znalosť požiadaviek STN EN ISO 17020
- Osvedčenie revízneho technika plynových vyhradených technických zariadení v rozsahu min. Af, g, h, Bf, g, h (prax 2 roky)
- Osvedčenie revízneho technika tlakových vyhradených technických zariadení v rozsahu min. Aa4, b, Ba, b, f (prax 2 roky)
- Osvedčenie – min. samostatný elektrotechnik (§22)
- Doklad o preverí odborných vedomostí – opravy vyhradených technických zariadení PZ a TZ výhodou
- Osvedčenie revízneho technika EZ - § 24 skupina E4 a E5 pre objekty A, B1, väčší rozsah výhodou
- Osvedčenie revízneho technika ZZ v rozsahu min. Aa, b, väčší rozsah výhodou
- Technické a logické myslenie, zodpovednosť.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov: 12

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 700 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Prax: aspoň 2 roky

Certifikáty: Elektrotechnika

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Cudzí jazyk: anglický stredná - pokročilá B1 a B2

Všeobecné spôsobilosti: samostatnosť

Osobnostné predpoklady: analytické myslenie
praktické myslenie
precíznosť (presnosť)

Ďalšie požiadavky- Odborná prax min. 2 roky - Znalosť súvisiacej legislatívy, predovšetkým zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, ako i znalosť právneho rámca predpisov stanovujúcich technické požiadavky pre stavby a znalosť požiadaviek STN EN ISO 17020 - Osvedčenie revízneho technika plynových vyhradených technických zariadení v rozsahu min. Af, g, h, Bf, g, h (prax 2 roky) - Osvedčenie revízneho technika tlakových vyhradených technických zariadení v rozsahu min. Aa4, b, Ba, b, f (prax 2 roky) - Osvedčenie – min. samostatný elektrotechnik (§22) - Doklad o preverí odborných vedomostí – opravy vyhradených technických zariadení PZ a TZ výhodou - Osvedčenie revízneho technika EZ - § 24 skupina E4 a E5 pre objekty A, B1, väčší rozsah výhodou - Osvedčenie revízneho technika ZZ v rozsahu min. Aa, b, väčší rozsah výhodou - Technické a logické myslenie - Zodpovednosť - Komunikatívnosť - Schopnosť pracovať pod stresom

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.

Pozícia / odvetvie: Reality a stavebníctvo / Kontrolór / Revízny technik / Stavebný technik / Technik
Dátum zverejnenia: 13.06.2024

Iné možnosti práce