Softvérový architekt

Informácie o pracovnom mieste

2512002 - Softvérový architekt, dizajnér

Pracovná oblasť: IT a telekomunikácie

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Na základe analýzy matematických modelov a algoritmov na riešenie vedeckých, aplikovaných ekonomických a iných problémov vyvíja programy, ktoré zabezpečujú schopnosť zrealizovať algoritmus a stanovenú úlohu pomocou výpočtovej techniky. Podieľa sa na výbere programovacieho jazyka na opis algoritmov a dátových štruktúr. Vyvíja, odstraňuje chyby, analyzuje a optimalizuje programový kód na základe pripravených špecifikácií. Kontroluje programy na základe logickej analýzy, definuje súbor údajov, ktorý poskytuje riešenie maximálneho počtu požiadaviek zahrnutých v programe, pripravuje a ladí program.
Odstraňuje chyby vo vyvinutých programoch, opravuje ich v procese stabilizácie a údržby. Podieľa sa na tvorbe knižníc štandardných programov, na vývoji formulárov dokumentov podliehajúcich elektronickému spracovaniu, na návrhu programov rozširujúcich rozsah výpočtov. Vykonáva práce na zjednotení procesov vývoja programov. Vyvíja a zavádza metódy automatizácie programovania. Podieľa sa na odbornosti softvéru: kontrola kvality programového kódu kontrolou kódu alebo pomocou špeciálnych programov; na primárnej kontrole kvality vyvinutého softvéru a na údržbe softvéru.
Pomáha špecialistom v rôznych fázach vývoja softvéru pri zhromažďovaní a dokumentovaní požiadaviek používateľov, a príprave špecifikácií; vedie a predkladá vypracované správy.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas

Počet hodín za týždeň: 40.0

Pracovný čas: 08:00 - 17:00

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 2 300 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Prax: aspoň 2 roky

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Nie

Znalosť jazyka požaduje: ovládanie všetkých definovaných jazykov

Cudzí jazyk: ruský vysoká – vysoká C1 a C2
anglický stredná - pokročilá B1 a B2
bieloruský vysoká – vysoká C1 a C2

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
finančná a ekonomická gramotnosť
informačná gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
komunikácia v cudzom jazyku
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
organizovanie a plánovanie práce
osobnostný rozvoj
prezentovanie
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
rozhodovanie
samostatnosť

Osobnostné predpoklady: analytické myslenie
cieľavedomosť
iniciatívnosť
komunikatívnosť
pamäť
pozornosť
praktické myslenie
precíznosť (presnosť)
sebaistota
sebaovládanie
trpezlivosť

Ďalšie požiadavky• Skúsenosti s Ruby (Rails 5+, Rspec, metaprogramovanie atď.) • Skúsenosti s modernými knižnicami JavaScript/ES6 (napr. React, Vue.js, Angular) a Webpack • Skúsenosti s Bootstrap (najlepšie Bootstrap 5 ) a responzívnym dizajnom • Skúsenosti s DevOps (Heroku, AWS a GCP) • Skúsenosti s prácou s rôznymi IT jazykmi a technológiami • Znalosť strojového učenia • Skúsenosti s tvorbou mobilných aplikácií pre iOS a Android • Základné pochopenie princípov dizajnu UI/UX

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Vention Development s. r. o.

Pozícia / odvetvie: Informatika - software / Telekomunikácie / Softvérový inžinier
Dátum zverejnenia: 13.05.2024

Iné možnosti práce