custom-banner

Technik BOZP a PO (Ref. č.: 115-25-43394)

Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Informácie o pracovnom mieste

- Zodpovednosť za implementáciu požiadaviek Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), Požiarnej ochrany (PO), Ochrany životného prostredia (OŽP) do všetkých aktivít a procesov spoločnosti - Koordinácia a metodické riadenie procesov v oblastiach BOZP, PO a OŽP a ich neustále zlepšovanie - Riadenie a koordinovanie, zavádzanie, dodržiavanie systémov manažérstva životného prostredia a bezpečnosti práce podľa noriem EN ISO 14001, ISO 45001 - Zabezpečenie auditov v súlade s ISO 14001, ISO 45001, ako aj s internými normami - Vytváranie a implementácia dlhodobej bezpečnostnej stratégie a politiky organizácie zameranej na minimalizáciu pracovných úrazov a ochranu zdravia zamestnancov, - Vykonávanie interných auditov zameraných na dodržiavanie a implementáciu požiadaviek a identifikáciu potenciálneho zlepšenia - Spracovanie interných predpisov v oblasti BOZP, PO a OŽP - Organizovanie a zabezpečenie vykonania pravidelných predpísaných školení zamestnancov - Riadenie bezpečnostných incidentov: evidencia, riadenie a vyšetrovanie pracovných úrazov a incidentov, vyhodnocovanie príčin a vypracovanie opatrení na prevenciu opakovania podobných situácií - Spolupráca a komunikácia s príslušnými orgánmi dozoru, vrátane poskytovania informácií a spolupráce pri inšpekciách a kontrolách - Rozvoj bezpečnostnej kultúry v organizácii, motivovanie zamestnancov k dodržiavaniu bezpečnostných pravidiel a podpora participácie v bezpečnostných iniciatívach.

Benefity a ďalšie výhody:

- Zaujímavý sociálny a bonusový program pre zamestnancov. (štvrťročné, polročné bonusy (13.ty a 14.ty plat), prípadne iné mimoriadne bonusy) - Doprava do a zo zamestnania v rámci žilinského regiónu a okresu Považská Bystrica - Príspevky na stravovanie. - Príplatky nad rámec Zákonníka práce - Rôzne zľavy pre zamestnancov - Bohatý sociálny program - Distribúcia vitamínových balíčkov, dni zdravia - Súťaže pre zamestnancov - Káva na pracovisku zdarma

Informácie pre uchádzača:

Zašlite nám svoj životopis v slovenskom jazyku a ak máte aj v anglickom jazyku. Viac podobných pozícií nájdete na https://www.grafton.sk/sk/job-search

Všeobecne požadované znalosti:

- VŠ vzdelanie so zameraním na BOZP a PO - Predchádzajúce skúsenosti na podobnej pozícii, min. 5 rokov - Znalosť právnych a ostatných predpisov a technických noriem v oblasti BOZP/PO/OŽP - Platné osvedčenie bezpečnostného technika (autorizovaný bezpečnostný technik) a technika PO - Skúsenosti s problematikou životného prostredia /odpady a pod./, - skúsenosť so zavádzaním ISO 14001 vítaná - Oprávnenie na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce – VVZ 06.1. výhodou - Ovládanie anglického jazyka na komunikatívnej úrovni - MS Office na užívateľskej úrovni - zodpovednosť, samostatnosť a dôslednosť - organizačné, komunikačné a prezentačné zručnosti - schopnosť promptne riešiť vzniknuté situácie, zvládanie stresových situácií

Požiadavky na zamestnanca

  • Minimálne požadované vzdelanie:
    stredoškolské s maturitou