Informácie o pracovnom mieste

5321001 - Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím

Pracovná oblasť: Sociálne služby

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Poskytuje základnú starostlivosť v súvislosti s biologickými potrebami prijímateľov v zariadení.
Vykonáva priamu starostlivosť o prijímateľov, podporuje ich samostatnosť, nácvik jednoduchých denných činností, poskytuje pomoc pri osobnej hygiene, obliekaní, podávaní stravy, mobilite.
Vykonáva kompletnú toaletu u imobilných prijímateľov, u mobilných dohliada na správne vykonanie hygienickej očisty.
U prijímateľov dbá o prevenciu komplikácií z imobility, zistené zmeny hlási sestre. Udržuje sebestačnosť prijímateľa do najvyššej možnej miery. Pomáha pri mobilizácií prijímateľa, zaujatí správnej polohy, premiestňovanie.
Sprevádza prijímateľov na vyšetrenie a ošetrenie mimo zariadenia a pri prevoze. Vykonáva zápisy o priebehu služby a vedie príslušnú dokumentáciu. V prípade náhlej zmeny zdravotného stavu klienta zabezpečí odbornú pomoc. V prípade ak sa jedná o zmenu zdravotného stavu, resp. hospitalizáciu informuje rodinných príbuzných. Sprevádza prijímateľov počas vychádzok. Upravuje a dezinfikuje lôžka, vymieňa bielizeň. Priebežne kontroluje osobnú bielizeň prijímateľov.
Zodpovedá za celkovú čistotu a poriadok na izbách prijímateľov (nočné stolíky, skrine, WC) a vhodnosť vetrania na izbách.
Pomáha pri servírovaní, doprave jedla prijímateľov, v prípade potreby pomáha pri prijímaní stravy imobilným prijímateľov, dohliada nad dodržiavaním pitného režimu.
Povinnosťou opatrovateľky postarať sa o prijímateľa do poslednej chvíľky jeho života.
V styku s prijímateľmi vystupuje slušne, trpezlivo a dodržiava etiku.
Dodržiava pracovnú disciplínu, pracovný poriadok, etický kódex.
Dodržiava predpisy BOZP, PO, hygienické proti-epidemiologické predpisy. Vykonáva ďalšie práce podľa pokynov nadriadenej osoby.
Opatrovateľka má povinnosť zúčastňovať sa školeniach, súvisiacich s jej pracovnou náplňou.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas

Počet hodín za týždeň: 40.0

Pracovný čas: 00:00 - 00:00

Nočná práca: Áno

Sezónna práca: Nie

Pracovné miesto vhodné pre: Absolventa

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 5,5 €
za hodinu

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Nižšie stredné odborné vzdelanie

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Všeobecné spôsobilosti: komunikácia (jednanie s ľuďmi)
samostatnosť

Osobnostné predpoklady: asertivita
empatia
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
pozornosť
spoľahlivosť
trpezlivosť

Ďalšie požiadavkyOpatrovateľský kurz 220hod

Požiadavky na zamestnanca

  • Vhodné pre absolventov:
    Áno

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

STREDISKO SOCIÁLNYCH SLUŽIEB TEREZA - VAĽKOVŇA n.o.

Pozícia / odvetvie: Služby / Sociálne služby / Au-pair / Domáca opatrovateľka
Dátum zverejnenia: 11.07.2024

Iné možnosti práce