Sestra, Zdravotnícky asistent/Praktická sestra

Informácie o pracovnom mieste

3221002 - Sestra v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zariadení sociálnych služieb

Pracovná oblasť: Sociálne služby

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: Odborné pracovné činnosti pri ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacientov v zariadení sociálnej služby vykonávané praktickou sestrou alebo sestrou.
Záujemcovia môžu prísť priamo k zamestnávateľovi v pracovné dni v čase od 11:00 hodín do 12:00 hodín.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovný čas: 06:00 - 18:00
18:00 - 06:00

Zmennosť: nepretržitá

Nočná práca: Áno

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Ponúkané výhody: príspevok na stravovanie


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Úplné stredné odborné vzdelanie
Vyššie odborné vzdelanie

Prax: bez požiadavky na odbornú prax

Certifikáty: Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v odbore: ošetrovateľská starostlivosť v komunite (vítaná)

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky - Microsoft Word - elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Excel - elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook - elementárna

Všeobecné spôsobilosti: komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
informačná gramotnosť

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Zariadenie sociálnych služieb Libertas

Pozícia / odvetvie: Služby / Sociálne služby / Asistent / Zdravotná sestra
Dátum zverejnenia: 10.05.2024

Iné možnosti práce