Information Security Advisory Specialist

Informácie o pracovnom mieste

1330001 - Riadiaci pracovník (manažér) riešení IT

Pracovná oblasť: IT a telekomunikácie

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: At Sportradar's Information Security Team, which boasts over 30 security experts in 6 global locations, we are excited to announce an opening for a Security Advisory Specialist. Reporting to the Head of Security Advisory, the successful candidate will be a pivotal member of our Advisory function, contributing significantly to our cybersecurity initiatives and global projects.
Qualifications
Support in Project Delivery: Assist in the oversight and successful execution of security, engineering and business projects as the Subject Matter Expert.
Business Operations Support: Provide expert support for daily business operations, ensuring seamless integration of security practices.
Active Participation in Security Audits: Engage in both internal and external security audits, contributing to comprehensive assessments.
Collaboration and Teamwork: Work closely with the team to achieve goals, under the guidance of the Security Leadership
Implementation of Standards: Aid in implementing and upholding security standards, particularly ISO 27001.
Compliance with Frameworks: Support adherence to frameworks like the NIST Cybersecurity Framework.
Risk Management Assistance: Collaborate in managing cybersecurity risks.
Conducting Security Assessments: Participate and execute security audits, gap analyses, and various security assessments.
Keeping Pace with Trends: Stay updated and informed about the latest threats and trends in information security.
Project Management Contribution: Play an integral role in managing various security-related projects.
Mandatory Requirements:
A minimum of 4 years of experience in information security.
Demonstrated expertise in conducting security audits, gap analyses, and security assessments.
In-depth knowledge of ISO 27001 standards and the NIST Cybersecurity Framework.
Strong understanding of cybersecurity risk management.
Awareness of current threats and trends in information security.
Proven skills in contributing to project management.
Basic knowledge of secure programming practices.
Desirable Skills:
Experience in automating security processes.
Knowledge of the MITRE ATT&CK Framework.
Background in developing or managing identity management processes.
Experience in creating or implementing security policies for O365.
As a Security Advisory Expert at Sportradar, you will be instrumental in reinforcing our security framework, bringing your expertise to the forefront of our operations. This role offers the opportunity to collaborate with a skilled team, drive meaningful projects, and contribute to the evolving security landscape within a dynamic, global organization.
Base pay for this position starts from 3.750 EUR / month gross. The final salary depends on the skills and requirements; there is further eligibility for a company shares + additional annual bonus that comes along with this role and is based on performance and your seniority.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 4 300 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Prax: aspoň 4 roky

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Nie

Cudzí jazyk: anglický vysoká – vysoká C1 a C2

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
informačná gramotnosť
komunikácia v cudzom jazyku
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
organizovanie a plánovanie práce
technická gramotnosť
tímová práca

Osobnostné predpoklady: analytické myslenie
asertivita
cieľavedomosť
iniciatívnosť
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Sportradar Slovakia s.r.o.

Pozícia / odvetvie: Informatika - software / Telekomunikácie / Finančný manažér / Obchodný manažér / Office manažér
Dátum zverejnenia: 01.05.2024

Iné možnosti práce